Regering efter regering gör situationen sämre för dem som är långtidssjuka.

Trots att både specialistläkare och arbetsförmedlingen intygar att patienten är för sjuk för att arbeta är det många som nekas sjukersättning.

De tvingas leva på en fyrsiffrig inkomst som inte räknas upp med inflationen. Andra långtidssjuka får inte ens sjukpenning och får noll kronor att ”leva” på. Många lever därför långt under fattigdomsgränsen. 

Kör över läkare

Som om sjukdomen och överklaganden i sig inte redan medför höga kostnader och orsakar posttraumatiskt stressyndrom.

Helt enkelt för att en myndighet (Försäkringskassan), med anställda som endast behöver ha någon som helst gymnasieutbildning, har fått politiskt mandat att sätta sig över läkare, specialister och arbetsförmedlingen.

Varken höger eller vänsterregering har satt stopp för det. Och Handels tiger. Vi betalar avgift, men till vilken nytta? Är inte Handels till för alla sina medlemmar?

Ska inte Handels arbeta för att även vi sjuka får en inkomst att leva på? 

Handels gör oss osynliga

För det vi får är inte bidrag, utan en försäkring som vi har betalat för under våra arbetsamma år.

All Handels verksamhet är riktad mot personer som arbetar, medan vi medlemmar som inte kan arbeta görs osynliga även av Handels. 

När ska ni vara vår röst i samhället och arbeta mot den osynliga fattigdomen i Sverige? 

Läs Handels svar: ”Facket kämpar för att ändra sjukförsäkringen”