Svar på insändaren från signaturen ”Långtidssjuk”:

Precis som skribenten beskriver det är det riksdagsbeslut som ligger till grund för reglerna om ersättningar från allmänna sjukförsäkringen. Reinfeldts första regering (2006–2010) hade egen majoritet i frågan.

Samtliga S-regeringar sedan 1968 har varit minoritetsregeringar och vi kan konstatera att det går olika fort i förändringar av lagstiftningar som har stor påverkan för Handels medlemmar vid de olika regeringsformerna. 

Väldigt många har under åren utförsäkrats från sjukförsäkringen. Förra S-regeringen fick igenom regler om att Försäkringskassan, från och med 1 september 2022, ska hänvisa personer som nekas sjukpenning till en specifik yrkesgrupp där kassan menar man kan arbeta.

Detta har fått antalet avslag på sjukpenning att minska. 

Kontakta facket

Råkar man ut för nekad sjukpenning eller sjukersättning, ska man omedelbart ta kontakt med sitt fackförbund för rådgivning och möjlighet till hjälp om orsaken kan vara arbetsrelaterad.

Handels har varje år ett antal fall där medlemmar beviljas rättsskydd i försäkringsärenden och som även vinner i domstol mot Försäkringskassan.

Ingen ska utförsäkras

Handels är av precis samma uppfattning som skribenten att ingen i Sverige bör kunna utförsäkras från en allmän försäkring som vi alla är med och betalar för via skatter, arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Handels har under alla år även försökt påverka våra politiker till att ändra på sjukförsäkringen. Det har man lyckats med vid minst två tillfällen.

Det första var att den så kallade ”stupstocken” (bortre tidsgränsen) slopades.

Andra tillfället var den ovannämnda förändringen att Försäkringskassan ska hänvisa till en yrkesgrupp vid avslag på sjukpenning. 

Hela LO delar åsikten

Det är inte bara Handels som står enig med skribenten. Hela LO-kollektivet delar åsikten att sjukförsäkringen idag tvingar ut människor i ren fattigdom och i vissa fall helt utan inkomst.

Det är en katastrof för den enskilda men också en enorm förlust för samhället. Detta är något vi kämpar för att förändra.