– Rent krasst, Ikea vill spara pengar genom att betala så låga löner som möjligt. De är inte bättre än någon annan arbetsgivare, säger Anne Alfredson på LO-TCO Rättsskydd som driver fallet åt Handels.

De sex anställda jobbar på Ikea i Göteborg. Några jobbar inne i staden, andra på varuhuset i Bäckebol. Alla har de fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och mer ansvar, men inte det tillägg på lönen som kollektivavtalet mellan fack och arbetsgivare ger dem rätt till, menar facket.

Har ansvar för säkerheten

I fackets stämningsansökan framgår hur de sex anställda arbetar. I Bäckebol jobbar några av de anställda som coacher på köksavdelningen.

Som coach godkänner du säljarnas beställningar, först därefter kan order göras och kunden få sitt nya kök. De ska också ge feedback till säljarna om hur de jobbar.

För detta har de gått särskild utbildning. Handels menar att coacherna har mer kvalificerade arbetsuppgifter och mer ansvar än säljarna och därmed rätt till lönetillägg.

De anställda som arbetar i city jobbar som säljare, men har också ett ansvar för säkerheten i butiken. För detta har de fått utbildning.

På varuhuset i Bäckebol har säljarna inte dessa arbetsuppgifter. Där är säkerhetsansvarig en egen tjänst. Som facket ser det har city-säljarna ett extra ansvar, som säkerhetsansvariga, och ska därför ha lönetillägg.

”Uppfyller inte kriterier för lönetillägg”

Men Ikea håller inte med. Eftersom fack och arbetsgivare är oeniga har Handels nu stämt Ikea i Arbetsdomstolen och vill att möbelkedjan betalar de anställda 75 000 kronor var i skadestånd.

Ikea representeras av Svensk Handel i Arbetsdomstolen. De menar att de anställdas nya arbetsuppgifter inte uppfyller kollektivavtalets kriterier för att få lönetillägg. Därmed har de inte heller rätt till tillägget på lönen. Mer än så vill Svensk Handel i dagsläget inte kommentera.

”Tvisten rör vårt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund, och handlar ytterst om att Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har olika uppfattningar om hur en viss bestämmelse i kollektivavtalet ska tolkas”, mejlar Per Dalekant, processjurist på Svensk Handel via pressavdelningen.