Villkoren nedan är minimivillkoren för anställda i butiker med Detaljhandelsavtalet. Det kan finnas lokala avtal om lön, arbetstider med mera på respektive arbetsplats.

Lön på Ikea

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

Lönetillägg på Ikea

Du kan ha rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det kan skilja sig från varuhus till varuhus.

OB på Ikea

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00              50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00                 70 %

Lördagar efter kl. 12.00                           100 %

Söndagar och helgdagar                           100 %

Jul-, nyårs- och midsommarafton räknas som lördagar.

Arbetstider och schema på Ikea

Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.

Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud.

Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Ikea

Du har rätt att önska fem lediga dagar för nästkommande år. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.

Du har rätt att vara ledig 16 helger per år.

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti)

Pensionspengar på Ikea

Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.

Facket på Ikea

Det finns ungefär 130 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Ikeas varuhus. Det finns även fackombud och lokala klubbar. Handels har därtill regionala skyddsombud över hela landet.

Förutom lokala klubbar finns en central facklig grupp (CFG) som tar fram övergripande överenskommelser som gäller för hela Ikea.

Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444. De kan ge svar, rådgivning och avgöra om ditt ärende behöver skickas vidare till ombudsman.

Om Ikea

År 1943 grundades Ikea av Ingvar Kamprad. Han sålde hushållsprodukter som pennor, plånböcker och tavelramar.

I dag finns Ikea över hela världen. Drygt 20 Ikea-varuhus finns i Sverige.

Namnet Ikea består av Ingvar Kamprads initialer och de första bokstäverna i namnet på gården och byn där han växte upp: Elmtaryd och Agunnaryd.

Under verksamhetsåret 2021 hade Ikea Sverige en omsättning på 18 miljarder kronor.

Då sålde företaget ungefär 2,9 miljarder varmkorvar, över 250 000 vegetariska korvar, 2 miljoner LED-lampor och 185 000 regnbågskassar.

Artiklar om Ikea