De sista förhandlingarna på H&M blir klara i april. Enligt Handels har H&M erbjudit ungefär 800 anställda en lägre anställningsgrad, alltså hyvling av deras tjänster. Därtill kommer 200 tjänster som inte hyvlas, men som ändå kan ge lägre lön då de ändras till en annan form av tjänst.

Handels vet inte hur många som tackat nej till de nya kontrakten. Men fler än de först trodde har gått med på att få färre timmar, enligt ombudsmannen Jens Lindström.

Jens Lindström, ombudsman Handels.
Jens Lindström, ombudsman Handels.

– Det kan nog ha att göra med dagens ekonomi. Man väljer hellre att behålla någon slags trygghet – några timmars inkomst – än ingen alls. Och söker sedan andra jobb under tiden, säger han.

Risk att föräldralediga missgynnas

En fråga som Handels och H&M ännu inte kommit överens om är när omställningstiden ska börja gälla för föräldralediga. Det finns fall i Stockholm och Eskilstuna, berättar Jens Lindström.

På Eskilstunabutiken går en föräldraledig mamma från en säljartjänst på trettio timmar till en på fem timmar. Enligt H&M började hennes omställningstid den 1 april, under föräldraledigheten. Men det är fel, tycker ombudsmannen Daniel Weglin, som förhandlar med H&M i Eskilstuna.

Daniel Weglin, ombudsman på Handels i Västerås och Eskilstuna.

– Hade hon blivit uppsagd så hade uppsägningstiden börjat gälla efter föräldraledigheten, eftersom hon inte får missgynnas enligt föräldraledighetslagen. Det borde vara samma sak med omställningstiden, säger Daniel Weglin.

Kan bli vägledande för framtida hyvlingar

De lokala förhandlingarna med H&M i Eskilstuna slutade i oenighet. Nu väntar en central förhandling med Svensk Handel för att reda ut hur kollektivavtalet ska tolkas. Förhandlingens resultat kan bli vägledande för hur hyvlingar av föräldralediga får göras i framtiden.

Den nya organisationen började gälla 1 mars 2023. Omställningstiden för de som fått sina tjänster hyvlade varierar mellan en och upp till sex månader, beroende på hur länge de varit anställda.

Det betyder att de flesta än så länge har kvar samma antal timmar som tidigare. Konsekvenserna av hyvlingarna kommer därför framförallt börja märkas efter sommaren, tror Jens Lindström.

– Vi kommer fortsätta att ha ögonen på H&M. Det måste vara en dräglig arbetsmiljö för dem som jobbar kvar, säger Jens Lindström.

Fotnot: Den centrala förhandlingen slutade i oenighet. Handels undersöker nu hur och om de ska gå vidare.