Hur påverkas min föräldrapenning när min tjänst hyvlas?

  • Din föräldrapenning kan påverkas. Ersättningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den i sin tur baseras på din lön. Blir lönen lägre, blir SGI:n lägre. MEN det finns sätt att skydda din föräldrapenning.
  • Du kan exempelvis skydda den genom att vara helt eller delvis föräldraledig.
  • Det finns också en så kallad ”särskild beräkningsgrund” som kan skydda föräldrapenningen om SGI sänkts på, eller efter, barnets ettårsdag. Kolla med Försäkringskassan vad som gäller just dig.
  • Har du inte rätt till SGI har du ändå rätt till föräldrapenning när du är föräldraledig. Då får du 250 kronor per dag.

Hur påverkas föräldraförsäkringen i kollektivavtalet?

Du kan få pengar från kollektivavtalets försäkringar vid föräldraledighet. Även denna kan påverkas när du går ner i tid. Det eftersom ersättningen hänger ihop med den föräldrapenning du från Försäkringskassan.

När den blir lägre, blir även försäkringspengarna från kollektivavtalet lägre.

Vill du veta mer? Kontakta AFA Försäkring. Du kan också räkna på deras Ersättningskollen

Påverkar hyvlingen vab-ersättningen?

Ja. Även ersättningen för vård av barn baseras på SGI.

Fakta om SGI: