Högre lön

  • Handels vill höja lönerna i provisionslönesystemet med 1 265 kronor i månaden per heltidsanställd.
  • Även garantilönen vill facket ska öka: med 1 370 kronor per månad för heltid. Frisörföretagarna vill höja garantilönen med 771 kronor.
  • Branschvanestegen bör höjas mer än avtalets värde.

Mer återhämtning

  • Handels yrkar på att öka antalet lediga dagar, till exempel genom arbetstidsförkortning eller mer semester.
  • Facket vill tydliggöra rätten till pauser under arbetsdagen i kollektivavtalet.
  • Handels kräver även att det i avtalet införs uttalad rätt att inte behöva vara tillgänglig utanför schemalagd tid.

Utökad friskvård

  • Handels vill höja friskvårdsbidraget. De tycker att dagens 2 600 kronor per år är för lågt.
  • Frisörföretagarna vill ta bort möjligheten att ta ut outnyttjat friskvårdsbidrag i efterhand. Handels vill behålla det.

Extra pension

  • Extra pensionsavsättning ska införas i frisöravtalet, kräver Handels. Det finns i fackets största avtal sedan förra avtalsrörelsen.

In med barberarna

  • Handels vill införa yrkesgruppen barberare i frisöravtalet. De kräver att barberarna får egna lönenivåer som ökar med branschvana och utbildning.