Den 4 april växlade Handels och Frisörföretagarna avtalskrav. Handels vill att lönen i provisionslönesystemet höjs med 1 265 kronor per månad för en heltidsanställd.

– Lönen är alltid viktigast. Allra helst nu när läget är som det är. Frisörerna har ju också höjda mat- och elpriser, säger Lena Åkesson, som är centralombudsman på Handels förbundskontor och förhandlar om kollektivavtalet för frisörer.

Garantilönen, som är den lägsta lönen en frisör kan få, vill facket höja med 1 370 kronor per månad för heltid. Det är nästan dubbla summan jämfört med Frisörföretagarnas förslag, på 771 kronor.

Märket påverkar

Handels lönekrav för frisörerna ligger i linje med dem som yrkades i detaljhandelsavtalet. Det blev klart i början av april.

Sedan Handels formulerade lönekraven har också facken och arbetsgivarna inom industrin kommit överens om löneökningar på 7,4 procent på två år. Deras överenskommelse kallas märket och påverkar i stort sett alla andra avtalsförhandlingar. Så även frisörernas.

– Vi kommer förhoppningsvis landa på en siffra i nivå med märket, säger Lena Åkesson.

Lena Åkesson är centralombudsman på Handels förbundskontor.

Barberare bör bli egen grupp

En annan viktig fråga för Handels är att införa yrkesgruppen Barberare i frisöravtalet. Handels har en överenskommelse om barberarna med Frisörföretagarna, men de nämns inte i avtalet.

– Vi vill ha ordning och reda och få med yrkesgruppen i tryck. För att de ska få schyssta villkor, för att deras utbildning och branschvana ska räknas och för att det ska löna sig även för dem att ta gesällen, säger Lena Åkesson.

Tanken är också att frisörer som även har barberargesäll ska kunna få lönetillägg.

För att minimera de riskerna är det viktigt med återhämtning.

Lena Åkesson

Handels vill även förbättra den fysiska arbetsmiljön och öka möjligheten till återhämtning för frisörer med det nya avtalet. Bland annat genom att skriva tydligare i avtalet om rätten till pauser under arbetsdagen, öka antalet lediga dagar och höja friskvårdsbidraget.

– Frisör är ett slitsamt arbete. Dels har du riskerna med kemikalierna. Dels jobbar du ofta i statiska positioner, med armarna i en position som blir jobbig i längden och som kan ge förslitningsskador. För att minimera de riskerna är det viktigt med återhämtning, säger Lena Åkesson.

Frisöravtalet löpte ut den 31 mars. Den andra maj börjar förhandlingarna mellan Handels och Frisörföretagarna.