Utanför Enköping har lagerarbetare reagerat över att det inte finns skyddsrum, trots att de ägnar sig åt samhällsviktig verksamhet och troligen kommer behöva jobba i krig.

Lagren innehåller stora mängder mat, mediciner och andra förnödenheter, och ligger dessutom nära både viktig infrastruktur och Försvarsmaktens ledningsregemente.

Coop har ett stort fryslager på platsen. Företaget håller på att undersöka vilka krav som gäller om det blir höjd beredskap eller krig, och vad medarbetarna då förväntas göra, enligt presskommunikatören Therese Knapp.

Analysen görs tillsammans med andra företag i branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Återuppbygga totalförsvaret

På Svensk Dagligvaruhandel jobbar Ulrika Dahlin som projektledare för beredskapsfrågor, en ny tjänst som organisationen skapade förra sommaren.

2015 fattade regeringen beslut om att återuppbygga totalförsvaret.

– Då började vi jobba med beredskapsfrågor, men väldigt lågintensivt. Sedan kom pandemin och kriget i Ukraina, som verkligen satte fokus på beredskap. De senaste tre åren har tempot ökat enormt, säger Ulrika Dahlin.

Tillgången till skyddsrum är en fråga som företagen har diskuterat.

– Vi har tittat på var vi har skyddsrum. Vissa äldre fastigheter har det. Vi har också tittat på nya fastigheter som saknar skyddsrum, hur det ser ut i deras närområde. Vi försöker kartlägga.

Just nu går mycket av jobbet ut på att få en bild av läget och behoven för branschen, vilka lagar som finns och vad regeringen kommer kräva av företagen vid höjd beredskap.

– Det är många frågor i luften. Samtidigt vet vi att det kan hända något redan i morgon, säger Ulrika Dahlin.

Ännu är mycket oklart.

– Vi har fortfarande ingen vägledning för krigsplacering eller motsvarande, vi väntar på det från myndigheterna. Mycket är uppe för diskussion och det är mycket kvar att göra.

Ökad medvetenhet

Trots allt är branschen bättre rustad än på flera år, enligt Ulrika Dahlin. Medvetenheten har ökat och det finns upparbetade kontaktvägar som gör att det går lättare och snabbare att vidta åtgärder i en akut situation jämfört med innan.

Martin & Servera har också lager i området utanför Enköping. Enligt företagets informationschef Christina Gezelius är frågan om skyddsrum inget som har diskuterats brett i organisationen.

”Det är ett statligt ansvar och frågor om skyddsrum bör riktas till MSB”, svarar hon på mejl.

Mikael Wegmüller, kommunikationsansvarig på läkemedelsdistributören Oriola som också finns i Enköping, hänvisar frågor om krigsplaceringar och beredskapsplaner till Försvarsmakten.

Svensk Dagligvaruhandel

En branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige.

Medlemmar är Axfood, City Gross, Coop Sverige, Ica Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.