Så mycket höjs lönen för behöriga frisörer

1 april 2024  

Basbelopp höjs med 180 kronor.                Nytt  16 610 kronor.

Garantilön höjs med 934 kronor.                Ny: 27 769 kronor. 

Arbetsprovision höjs med 0,05 %.              Ny arbetsprovision 17,6 %.

Krontalen avser månadslön.

Så mycket höjs tilläggen

1 april 2024

Branschvana 1 höjs med 100 kronor till 445 kronor. 

Branschvana 2 höjs med 10 kronor till 265 kronor.  

Tjänstetidstillägget höjs med 24 kronor till 739 kronor.

Så mycket höjs lönen för obehöriga frisörer

1 april 2024 

Basbeloppet höjs med 139 kronor till 15 243 kronor per månad för heltid.

Garantilönen höjs med 653 kronor till 19 438 kronor per månad för heltid.

Arbetsprovisionen höjs med 0,4 procent till 10 procent.

Siffrorna kommer från kollektivavtalet mellan Handels och Frisörföretagarna, som togs fram 2023 och gäller fram till 31 mars 2025

Vilka tillägg finns det för frisörer?

  • Behöriga frisörer, det vill säga frisörer med gesällbrev, som har jobbat 5000 timmar (2,5 år)har rätt till tillägget ”branschvana 1”.
  • Frisörer som har ännu mer erfarenhet, ytterligare 3000 timmar och har tagit mästarbrev, har rätt till tillägget ”branschvana 2”.
  • Tjänstetidstillägg får man som behörig frisör om man arbetat på samma arbetsplats i minst fem år.