Så mycket höjs lönen för behöriga frisörer

1 april 2023

Basbelopp höjs med 335 kronor.              Nytt: 16 430 kronor.

Garantilön höjs med 1 110 kronor.             Ny: 26 835 kronor.

Arbetsprovision höjs med 0,1 %.               Ny: 17,55 %.

Krontalen avser månadslön.

1 april 2024  

Basbelopp höjs med 180 kronor.                Nytt  16 610 kronor.

Garantilön höjs med 934 kronor.                Ny: 27 769 kronor. 

Arbetsprovision höjs med 0,05 %.              Ny arbetsprovision 17,6 %.

Krontalen avser månadslön.

Så mycket höjs tilläggen

1 april 2023

Branschvana 1 höjs med 100 kronor till 345 kronor per månad. 

Branschvana 2 höjs med 10 kronor till 255 kronor per månad. 

Tjänstetidstillägget höjs med 28 kronor till 715 kronor per månad.

1 april 2024

Branschvara 1 höjs med 100 kronor till 445 kronor. 

Branschvana 2 höjs med 10 kronor till 265 kronor.  

Tjänstetidstillägget höjs med 24 kronor till 739 kronor.

Så mycket höjs lönen för obehöriga frisörer

1 april 2023 

Basbeloppet höjs med 337 kronor till 15 104 kronor per månad för heltid.

Garantilönen höjs med 779 kronor till 18 785 kronor per månad för heltid.

Arbetsprovisionen höjs med 0,3 procent till 9,6 procent.

1 april 2024 

Basbeloppet höjs med 139 kronor till 15 243 kronor per månad för heltid.

Garantilönen höjs med 653 kronor till 19 438 kronor per månad för heltid.

Arbetsprovisionen höjs med 0,4 procent till 10 procent.

Vilka tillägg finns det för frisörer?

  • Behöriga frisörer, det vill säga frisörer med gesällbrev, som har jobbat 5000 timmar (2,5 år)har rätt till tillägget ”branschvana 1”.
  • Frisörer som har ännu mer erfarenhet, ytterligare 3000 timmar och har tagit mästarbrev, har rätt till tillägget ”branschvana 2”.
  • Tjänstetidstillägg får man som behörig frisör om man arbetat på samma arbetsplats i minst fem år.