Företagsledningen har inte visat någon som helst omtanke om oss drabbade i denna hyvling. Vi kallades in en morgon för att se en förinspelad video (bekvämt för arbetsgivaren), och en kort tid senare var förändringen ett faktum.

Om hyvlingen var nödvändig hade den åtminstone kunnat genomföras med omtanke och respekt. 

Nu präglas vardagen av ekonomisk stress och ångest, fastän man arbetar i ett av världens största företag, som varje kvartal redovisar vinst.

Nu sätter man klockan på morgnarna för att på sin fritid uppdatera ett bokningssystem för lediga pass, i hopp om att hinna ta något. 

Inget stöd

Inte en enda gång har någon form av stöd eller samtal från ledningen ägt rum efter allt som skett. Inte en enda gång har de öppnat upp för att höra våra åsikter och tankar.

Man släppte bomben och sedan lämnade man oss i butikerna att städa upp. 

H&M-hyvling: Detta har hänt

H&M aviserade i oktober 2022 en stor omorganisation i de svenska butikerna.

Efter förhandlingar stod det klart att 650 anställda får minskad arbetstid genom så kallad hyvling. Det innebär att de får färre timmar på sina kontrakt.

Att företaget dessutom nu tar in bemanningsföretag för att klara arbetet i butikerna är ett hån mot oss hyvlade. Det har blivit kaos i butikerna. Inte enbart för att schemat inte går ihop, utan för att den psykosociala arbetsmiljön är dålig.

Vi spenderar den mesta av tiden i butiken med att prata med varandra om hur dåligt vi mår och hur illa behandlade vi blir av företaget. Engagemang, arbetsmoral och lojalitet är som bortblåst. 

Att ett av världens största företag har en struktur och ett förhållningssätt till sina anställda som gör att vi som jobbar här ska behöva ha två–tre jobb för att få ihop en heltidslön är befängt.

Företag som H&M borde inte få bete sig hur som helst. De är giganter i branschen och påverkar många liv, men tar minsta möjliga ansvar.