– De som kontaktar oss har ofta en känsla av att bli orättvist behandlade. De kan till exempel ha haft ett schema som fungerade jättebra för lämning och hämtning på förskolan, men så ändras det plötsligt. Det hade kanske kunnat lösa sig om arbetsgivaren hade jobbat med bemanningsplaneringen, säger Malin Blomqvist som är teamledare på Handels fackliga rådgivning. 

Dålig koll på kollektivavtalet

Många som jobbar i butiker och på lager har inte så bra koll på kollektivavtalets regler om schemaläggning och planering. Dessvärre har inte alla arbetsgivare det heller. Det gör att det ofta vilar ett tungt ansvar på den lokala Handelsklubben.

– De behöver jobba med schemaläggningen och samla in önskemål från medlemmarna. Och sedan sätta sig med arbetsgivaren och förhandla. Det gynnar alla, det blir mindre tjafs på arbetsplatsen om man har en bra schemaläggning, säger Malin Blomqvist. 

Ta hjälp från Handels

Om det inte finns en Handelsklubb eller något ombud på arbetsplatsen så går det att vända sig till den lokala avdelningen och få hjälp av en ombudsman. 

– Sedan har ju arbetsgivaren alltid ett arbetsledningsansvar, och alla kan inte alltid få exakt som de vill. Men det är viktigt att hela tiden diskutera schemat – om man är missnöjd och arbetsgivaren inte kan tillgodose det man vill så måste det finnas argument för det. 

Så ska bemanningsplaneringen funka

I kollektivavtalen finns regler för hur bemanningsplanering ska gå till. Där står till exempel att: 

  • Bemanningsplanering ska göras en gång om året i samråd med facket. 
  • Hänsyn ska tas till bland annat öppettider, arbetsmiljö, bemanningsbehov vid olika tider, kvällar och helger. 
  • Tillsvidareanställda får lämna önskemål om hur de vill jobba exempelvis tidiga morgnar, sena kvällar och helger, jul, midsommar och nyårsafton. De får också önska fem lediga dagar. 
  • Önskemålen ska lämnas in före 30 september. Om de inte kan tillgodoses måste arbetsgivaren förklara varför.  
  • Schemat ska spikas så tidigt som möjligt, senast en månad i förväg. 
  • Om arbetsgivaren behöver ändra schemat ska hen – om möjligt – meddela en månad i förväg. 

Källa: Detaljhandelsavtalet 2023. Liknande regler finns i flera andra av Handels kollektivavtal.