Vad är ett utvecklingssamtal?

Kan också kallas medarbetarsamtal. Ett regelbundet återkommande samtal mellan dig och din chef där ni pratar om din och företagets situation och hur du kan utvecklas i jobbet. Ofta utgår samtalet från en mall.

Be att få se den i förväg, så att du kan förbereda dig.

Har jag rätt till utvecklingssamtal med min chef?

Regeln i kollektivavtalet är inte tvingande, men den säger att företaget bör ha utvecklingssamtal med alla anställda varje år.

Om chefen kallar dig till utvecklingssamtal har du inte rätt att tacka nej. Om chefen inte kallar dig kan du själv ta initiativ till ett utvecklingssamtal.

Vad ska samtalet handla om?

Framför allt hur du kan utvecklas i jobbet. Alla anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom yrket. Kollektivavtalet nämner bland annat att automatisering, digitalisering och grön omställning ställer nya krav på kunskaper.

Vad behöver just du, nu och i framtiden? Det kan handla om att lära sig nya saker på arbetsplatsen, men också att gå externa kurser. Lyft fram vad du har lärt dig sedan senaste utvecklingssamtalet. Föreslå gärna saker som du vill prova på eller lära dig mer om.

Kan vi prata om andra saker också?

Ja, passa på att prata om din arbetssituation. Vad funkar bra och vad kan bli bättre? Är din arbetsbelastning rimlig? Hur är arbetsmiljön? Hur är samarbetet mellan dig och chefen, och mellan dig och kollegorna?

Vad ska samtalet leda till?

Du och chefen upprättar gemensamt en individuell utvecklingsplan. Där framgår bland annat vilken utbildning och annan kompetensutveckling du behöver den närmaste tiden.

Planen utgår från dina behov, men också från företagets utvecklingsplan, som facket har fått vara med och påverka.

Får jag högre lön om jag utvecklar min kompetens?

Ja, ökat yrkeskunnande ska beaktas vid lönesättningen, står det i kollektivavtalet. Men spara helst diskussionen om det till ett separat lönesamtal.

I utvecklingssamtalet är det du, din arbetssituation och ditt behov av kompetensutveckling som står i centrum.