Det halvtimmeslånga dokumenterade samtalet som alla 200 anställda har med sin närmaste chef handlar både om jobbet och vardagslivet.

Samtalet följer en mall som de anställda fått se i förväg. Hur mår du? Hur funkar samarbetet med chefen och kollegorna? Hur är arbetsmiljön – både fysiskt och psykiskt.

– Här kan man fånga upp sånt som trakasserier och mobbning. Från och med i höst omfattas även frågor om våld i nära relation. Arbetsplatsen är ens andra hem och ett skyddsnät man kan behöva utnyttja, säger Sara Ivarsson, som är Handels klubbordförande på stormarknaden.

Sara Ivarsson, Ica Maxi, Linköping
Sara Ivarsson, klubbordförande för Ica Maxi Linköping

Mål för utveckling

Man pratar också om hur engagerad medarbetaren är och vad hen vill lära sig mer om. Chefen och medarbetaren sätter gemensamt mål för vidare utveckling.

– Man kanske vill lära sig att beställa varor via datasystemet, eller att pröva på uppgifter på en annan avdelning, som växthuset eller delikatessen. Ju mer man kan desto bättre.

Samtalen är ett bra verktyg för att utveckla medarbetarna och verksamheten, anser Sara Ivarsson.

– Det är bra att arbetsgivaren får veta hur anställda har det och vad de vill uppnå.

Lönesamtal

Kollektivavtalet slår fast att ökat yrkeskunnande ska ge utdelning i lönekuvertet. I samband med att lönerna ska höjas och potten fördelas (vanligen 1 april varje år) har medarbetaren och chefen ett särskilt lönesamtal.

Anställdas prestation betygsätts och klubben förhandlar med arbetsgivaren om fördelningen. Systemet har funkat allt bättre under de tre år det funnits, anser klubbordföranden.

– Kriterierna har blivit bättre och orättvisorna färre.