Det var i vintras och våras 2023 som den stora hyvlingsvågen sköljde över modekedjan H&M. Hundratals anställningskontrakt i över 60 av företagets butiker hyvlades, det vill säga gjordes om till nya kontrakt med färre timmar.

Den som blev av med timmar hade rätt till en omställningstid. Under den tiden, som är olika lång beroende på hur länge man varit anställd, gäller samma anställningsvillkor som tidigare.

Olika uppfattning om omställningstid

En av de som fick sin tjänst hyvlad är en kvinna som var föräldraledig, något som Handelsnytt skrivit om tidigare. 

Enligt H&M började hennes omställningstid redan under föräldraledigheten. Men Handels menar att omställningstiden ska börja räknas först efter att hon kommit tillbaka från föräldraledigheten. Så hade det varit om hon fått sin tjänst uppsagd på grund av arbetsbrist.

Handels stämmer H&M i Arbetsdomstolen

Eftersom facket och företaget inte har kommit överens om vad som ska gälla stämde Handels H&M till Arbetsdomstolen (AD) i slutet av juni. 

– Den som är föräldraledig är borta från arbetet och får inte den omställningstid man skulle behöva för att till exempel söka jobb och anpassa sig till de nya villkoren, sa Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som företräder Handels, när stämningen lämnats in. 

H&M: ”Två helt olika saker”

Nu har H&M, som företräds av Svensk Handels jurist, kommit in med ett skriftligt svar på stämningen. I korthet går det ut på att arbetsgivaren nekar till att ha missgynnat den föräldralediga.

De skriver bland annat: 

”Omställningstid och uppsägningstid är två helt olika saker. Om NN valt att inte acceptera omställningserbjudandet och i stället blivit uppsagd på grund av arbetsbrist skulle hennes uppsägningstid börjat löpa efter att hon helt eller delvis återupptagit arbetet i enlighet med lagen om anställningsskydd.

Precis som gäller för alla föräldralediga som blir uppsagda på grund av arbetsbrist under sin föräldraledighet. Men NN har inte blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.”

Frågan kommer att tas upp i AD i början av 2024, då blir det först en muntlig förberedelse.