Varför en rapport om ny teknik i lagerbranschen?

– Vi vet att införandet av ny teknik i hög grad förändrar arbetet för de anställda. Nu går den tekniska utvecklingen snabbt på lagersidan, därför vill vi undersöka hur det påverkar de anställdas inflytande, arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling.

Rapporten pekar på att den ökade automatiseringen kan leda antingen till mer kvalificerade arbetsuppgifter eller till ett mer monotont och stressigt arbete. Vilka faktorer är viktiga för att hamna rätt?

– Att involvera de anställda och de förtroendevalda från början. De vet hur verksamheten ser ut på golvet och vad som är viktigt att tänka på när nya system införs.

Vad är rådet till den Handelsklubb där automatiserade system ska införas?

– Se till att vara med och förhandla från början och betona vikten av arbetsmiljöfrågorna och kompetensutveckling. Företag inför ofta ny teknik för att öka produktiviteten och lönsamheten då är risken att andra frågor hamnar i skymundan.

Och vad kan man göra som enskild anställd?

– En bra början är ju att vara med i facket och engagera sig i klubben. Man kan också ligga på chefen om behovet av kompetensutveckling.

Var tredje person som svarat på undersökningen är orolig för att deras jobb ska försvinna. Finns det fog för den oron?

– I rapporten har vi inte tittat på om antalet lagerarbetare ökar eller minskar, men det är lätt att förstå att det finns en oro. Historiskt kan man dock se att det är framför allt rollerna som förändras när ny teknik införs – det är arbetssätten som förändras, vilket inte nödvändigtvis innebär att det behövs färre anställda.