Omställningsstudiestödet

Anställda som har jobbat i åtta år har rätt till omställningsstudiestöd på upp till 80 procent av lönen upp till ett tak (2023 är det 80 procent av cirka 27 800 kronor i månaden) i 44 veckor.

Det står i lagen om anställningsskydd, las, och gäller även utan huvudavtal. 

För att kunna få stödet behöver man ha jobbat minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

Med huvudavtal får man 80 procent av en månadslön upptill omkring 40 000 kronor. Det är alltså fler som kan få 80 procent av sin faktiska lön när de studerar. 

Turordningsregler

I dag får ett företag som vill säga upp personal på grund av arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd, las, göra tre undantag från turordningen. Det gäller oavsett storlek på bolaget.

Om ett större företag med arbetsställen i flera städer vill göra tre undantag på en viss ort så får det inte göra undantag på en annan ort samtidigt. Om det finns anställda på flera avtalsområden, till exempel Handels och Unionen, så får man göra tre undantag sammanlagt. 

Med huvudavtal för företaget göra tre undantag från turordningen per driftsenhet och avtalsområde. Det betyder att ett bolag, exempelvis en butikskedja, som finns på flera orter får göra tre undantag på varje ställe och avtalsområde. Det kan alltså till exempel bli tre undantag bland Handels medlemmar och tre för Unionen. Om det bara finns ett arbetsställe får arbetsgivaren undanta fyra personer.

Det finns också en regel i huvudavtalet som innebär att företaget kan välja att undanta max 15 procent av de som slutligen skulle bli uppsagda. 

Undantagen får göras upp till ett tak på tio procent av de anställda.