Vad menas med huvudavtalet?

Huvudavtalet är en övergripande överenskommelse mellan fack och arbetsgivare, som ligger till grund för svensk arbetsrätt. Det är ett kollektivavtal och det som gäller nu tecknades 2022 av LO (arbetarfack), PTK (tjänstemannafack) och Svenskt Näringsliv (privata arbetsgivare).

Vad regleras i huvudavtalet?

I huvudavtalet regleras bland annat vilka undantag som arbetsgivare får göra från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist – och vilken rätt till stöd för omställning, till exempel studier, som de anställda har. 

Vilka fackförbund har huvudavtal?

De enskilda fackförbunden kan välja att ansluta sig till huvudavtalet eller att stå utanför. De LO-förbund som hittills har huvudavtal är Kommunal, IF Metall, Pappers, Seko och Hotell- och restaurangfacket.

När kan Handels ansluta sig till huvudavtalet?

Om Handels beslutar att ansluta sig nu gäller det från 1 januari 2024. Om förbundet väljer att inte ansluta sig nu går det att ändra sig längre fram. I så fall kan det tidigast bli 1 januari 2025.