Varuleveranserna slutade komma. Personal som var sjuk eller på semester ersattes inte med vikarier. De som var där fick jobba långa pass ensamma utan chans till rast.

Plötsligt stängdes elen av i flera veckor. Sen slutade lönen komma.

– Det är inte bra alls. Jag har ingen möjlighet att låna pengar. Jag har inte kunnat betala hyran utan har fått förklara för min hyresvärd hur min situation ser ut, säger Sara Bolouri.

Sara Bolouri.

Modebolaget Chiquelle startade 2012 som en e-handelsplats. På senare år har företaget också utökat med två butiker – en i Mall of Scandinavia och en i Täby. Ungefär 15 personer har jobbat i butikerna.

Undvikande svar från cheferna

Sara Bolouri berättar att hon och kollegorna de senaste månaderna frågat cheferna oräkneliga gånger vad som händer med företaget. Ofta har de svarat undvikande eller inte alls.

– Men en av ägarna sa att allt skulle lösa sig och att vi skulle lita på honom. Det var därför jag jobbade kvar. Så här i efterhand kan jag ju se en röd tråd, att det inte stod rätt till, säger Sara Bolouri.

Konkursbegäran för obetalda hyror

Det visade sig att bolaget Rodamco Handel AB, som hyr ut lokalerna i Mall of Scandinavia, redan i juli skickade in en begäran om att försätta Chiquelle i konkurs på grund av obetalda hyror på över 800 000 kronor. Någon domstolsförhandling i ärendet har ännu inte hållits.

Missuppfattning om rekonstruktion

Aftonbladet, som var först med att skriva om detta, menade att vd:n Pouya Boland sagt att företaget genomgår en rekonstruktion. Men några domstolshandlingar som bevisar att företaget genomgår en rekonstruktion har varken Handelsnytt eller facket hittat. Detta säger Pouya Boland nu till Handelsnytt att Aftonbladet missuppfattat.

”Vi sa att vi är i en process att ansöka om rekonstruktion. Den processen tar lång tid och kräver många steg och resurser” skriver han i ett mejl. Han förnekar även att anställda haft en tuff arbetsmiljö och kallar det falska anklagelser.

”Vi har aldrig fått några formella klagomål på arbetsmiljön” skriver han.

Vid en konkurs eller rekonstruktion går staten in och betalar löner till anställda via lönegarantin.

Risk att lönen uteblir

En annan butiksanställd, som vill vara anonym, oroar sig nu för att lönen helt ska utebli på grund av den utdragna processen.

– Hyrorna är väldigt höga i Stockholm och jag pluggar nu. Så jag har jobbat varje helg hela sommaren för att få det att gå ihop. Nu börjar det dessutom bli bråttom, eftersom man bara får ut lön tre månader bakåt i tiden med den statliga lönegarantin, säger hon.

Facket: Anställda har lidit skada

Juan Hernandez är ombudsman på Handels avdelning i Stockholm. Han försöker hjälpa medlemmar att få ut sin lön.

– Det är uppenbart att anställda lidit skada av det här. Jag håller på att kolla på vilket sätt som är bäst att driva det här ärendet, säger han.

Detta gäller vid företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har möjlighet att överleva.

Företaget eller fordringsägare kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktion utser den en rekonstruktör.

Lön till de anställda kan vid rekonstruktion betalas ut genom den statliga lönegarantin.