Kampen om lönen är evig. Och det är också diskussionen om vilken nivå som är rätt att kräva. Jonatan Fahlén och Arvid Taawo lyfter en viktig fråga som är i centrum inför varje avtalsrörelse. Vad är rimligt att kräva i form av lön och förbättrade villkor? Svaret är inte alltid självklart eller enkelt. 

I Sverige har vi sedan 1995 haft en lång period av reallöneökningar. Detta eftersom en stark svensk fackföreningsrörelse har förhandlat fram stabila löneökningar samtidigt som inflationen varit låg. Något Handels medlemmar i högsta grad har tjänat på. 

Inflationschock

Den inflationschock som slog till under 2022–2023 var främst en följd av höjda energipriser och inträffade under en redan avtalad period där inflationen inledningsvis var betydligt lägre. De siffror på reallönesänkningar från OECD som Jonatan och Arvid hänvisar till är från just denna period, det vill säga före det nya avtalet från 1 april 2023. Det blir därför konstigt att använda det som argument för att avtalet 2023 var dåligt. 

Historisk höjning

Faktum är att vi förhandlade fram en historisk höjning av lönerna i avtalet 2023, och preliminärt ser det ut som om vi når reallöneökningar redan nu under sista kvartalet.

Undersökningar som Handels gjort visar också att en majoritet av medlemmarna är nöjda med löneökningarna. Påståenden om att andra länder haft högre reallöneökningar efter avtalet 2023 går ännu inte att kontrollera eftersom det inte finns någon statistik för det. 

Framsteg om hyvling

Även när det gäller hyvlingen så gjordes framsteg. I det nya avtalet står det att arbetsgivare ska undvika att hyvla och måste överväga andra alternativ när de ska omorganisera. Om de ändå genomför en hyvling får de som varit anställda länge extra lång omställningstid, upp till nio månader, vilket gör det betydligt dyrare och svårare för arbetsgivarna samt tryggare för de anställda. 

Vilka resultat det ger kommer avgöras av hur väl vi organiserar oss på arbetsplatserna och jobbar med kollektivavtalet. Hänvisningen till hyvlingen på H&M blir även den missvisande eftersom den inleddes innan det nya avtalet tecknades och alltså inte omfattas av de nya reglerna. 

Välkomnar diskussion

Handels är en kamporganisation för och av medlemmarna. Det är förtroendevalda runt om i landet som tillsammans beslutar vilka frågor som är prioriterade i avtalsrörelsen och om vi i slutändan ska godkänna ett nytt kollektivavtal. Jag välkomnar en diskussion om dessa prioriteringar och lovar att själv göra allt för att åstadkomma både reallöneökningar och förbättrade villkor i kommande avtalsrörelser.