Jag jobbar i butik och har anställning med lönebidrag på grund av funktionshinder i form av grav dyslexi.

Min chef och alla andra överordnade utnyttjar sin position för maktmissbruk. Jag kan inte göra annat än att lyda.

Arbetsgivaren vägrar ta hänsyn till mig och mina svårigheter trots att de har skrivit på ett avtal om det.

Ingen utbildning

Både chefen och huvudansvarig säger åt mig att jag jobbat här så länge så jag ska klara av de uppgifter de ger mig.

Att det går emot alla mina svårigheter ser arbetsgivaren inte några problem med, jag ska bara kunna det!

Anställning med lönebidrag

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som anställer någon som har funktionsnedsättning.

Bidraget är en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter personens förutsättningar.

Källa: Arbetsförmedlingen

Det ges ingen utbildning utan jag måste själv se till att lära mig. Det kvittar om det handlar om digitala datorsystem, hur kunder tänker eller hur man hanterar olika situationer. När jag ber om det dras tiden bara ut och alla undviker mig och tjafsar att jag ska utföra just de uppgifter som jag bett om att bli utbildad i.

Skrattar högt

Under ett arbetspass kan halva personalstyrkan stå och prata om privata saker. Både huvudansvariga och arbetsgivare är mer än gärna med och skrattar så det hörs över hela arbetsplatsen.

Jag kan få uppgifter som måste stressas på som inte ens är mina, utan kan vara just den personalstyrkans som står och pratar privat med arbetsgivaren.

Plötsligt står alla bara och glor på mig tills jag jobbat klart. Jag kan inte ta någon paus, för då påpekas hur långsam jag är, trots att arbetsgivaren själv sagt att jag inte behöver stressa. 

Inte som andra

På grund av mitt funktionshinder betraktas jag inte som lika normal som andra. Jag kallas ”speciell”, ”unik” eller andra, värre, ord. Jag blir förbannad när de ser ner på mig och inte tar hänsyn till mina förutsättningar!

Alla mina arbetsgivare varit så här. Alla jag talat med som har något funktionshinder har sagt att de känner igen sig.

På vissa arbetsplatser påstås det finnas obligatorisk utbildning om hur man bemöter sina medmänniskor humant. Varför fortsätter arbetsgivarna då att bete sig illa mot vissa grupper eller personer?

Varför granskas inte arbetsgivarna när så många mår dåligt och blir utsatta?