Jag jobbar inom e-handel och har nyligen fått en ADHD-diagnos. Samt varit sjukskriven under längre tid på grund av utmattning. Jag har sedan dag ett varit öppen med att jag har diagnosen och står på väntelistor för att få hjälp. 

Nu till det som stör mig mest: Jag får inget gehör alls på min arbetsplats för mina svårigheter. Man antar att jag kan göra allt jag gjort innan, baserat på principen ”du har klarat det innan, så det är klart du fixar det nu med!”. Vilket absolut inte stämmer med verkligheten.

Jag känner mig fruktansvärt förnedrad och förminskad av att både kollegor och chefer säger så till mig. Allt mitt arbete hänger nämligen på vilken dagsform jag har.

På en bra dag då jag är pigg klarar jag vissa utmaningar bättre än andra, men på en dålig dag bryter jag totalt ihop av minsta lilla press. Ofta blir jag fnyst åt och tillsagd att jag överdriver mina svårigheter.

Nog med okunskap

Nu känner jag att det får vara nog med okunskap på arbetsplatserna.

Cheferna har ingen som helst kunskap om vad NPF-diagnoserna innebär och vilka stora svårigheter dom faktiskt innebär för oss som har dem. Detta skapar såklart enorm ångest inför att berätta om sina diagnoser, då skygglapparna åker på direkt! 

Det finns dessutom ingen information om vart jag kan vända mig för att få det stöd jag behöver – jag har kollat överallt. Tydligen finns det inte heller något krav på att chefer och arbetsgivare ska gå några som helst utbildningar för att få mer förståelse och insikt. Varför finns inte det kravet? 

Kräv utbildning

Är inte jag trots min diagnos värd lika mycket som en vanlig medarbetare? Jag hade önskat att man lyft denna fråga ännu mer än vad man gör!

För jag vet att det finns många som har en diagnos men är rädd för att berätta om det. På grund av okunskap, dumma kommentarer och så vidare. Det är inte meningen att jag som anställd ska behöva förklara vad min diagnos innebär. Detta ämne är något som arbetsgivarna ska ha koll på och vara insatta i. 

Snälla lyft upp detta! Gör så att det blir krav på utbildning.

Fakta: NPF-diagnoser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, AST (Autismspektrumtillstånd), Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • Reglering av uppmärksamhet
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Samspelet med andra människor
  • Inlärning och minne
  • Att uttrycka sig i tal och skrift
  • Motoriken

Källa: Riksförbundet Attention