Vad är Wolt Market?

Wolt Market är ett företag som driver virtuella livsmedelsbutiker, där det går att beställa hem varor som levereras med bud. Företaget öppnade i Sverige i april 2022.

Hur fungerar Wolt Market?

Det är en så kallad ”dark store” – en butik som enbart existerar för onlinehandel och levererar varor på kort tid inom ett begränsat geografiskt område.  

Hur många anställda har Wolt Market?

Wolt Market har omkring 60 anställda i Sverige.

Vad tjänar man på Wolt Market?

Från den 1 december 2023 får de som jobbar på Wolt Market lön och andra villkor enligt Handels kollektivavtal för lager och e-handel.

Hur är ob-ersättningen på Wolt Market?

De som jobbar på Wolt Market får ob enligt kollektivavtalet för lager och e-handel. Men på jul, nyår och midsommar får de dessutom ett extra påslag på timlönen, som gör den sammanlagda ersättningen högre.

Var finns Wolt Market?

I Sverige finns Wolt Market i Stockholm och Örebro. Det grundades 2021 och finns i flera länder.

Är Wolt och Wolt Market samma sak?

Nej, det är två separata delar som bedriver olika typ av verksamhet. Men Wolt Market ägs av Wolt, som grundades i Helsingfors 2014. Företaget började driva livsmedelsbutiker under varumärket Wolt Market 2021.

Har Wolts matbud kollektivavtal?

Nej, cykelbuden som levererar varorna från Wolt Market omfattas inte av kollektivavtalet. De är inte anställda av Wolt Market.