Lägre minimilön

  • År 1: 80 procent av butiksavtalets lägsta lön för den som fyllt 19 år. 
  • År 2: 90 procent av butiksavtalets lägsta lön för den som fyllt 19 år.
  • År 3: 100 procent av butiksavtalets lägsta lön för den som har ett års branschvana.
  • Butiksavtalets lägsta lön för den som fyllt 19 år är i dag 24 453 kronor i månaden. 

Anställningen är tidsbegränsad

En person kan anställas på lägre lön under max två år. Tre år om det finns en lokal överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Därefter ska personen anställas på ordinarie anställningsform.

Kan ges en gång

En person kan ha anställningsformen en gång. Efter det ska personen anställas med ordinarie lön. Det går alltså inte att ha anställningsformen igen hos en annan arbetsgivare.

Gäller butiker medlemmar i Fremia

Den särskilda anställningsformen finns i kollektivavtalet för idéburen handel som Handels tecknat med arbetsgivarorganisationen Fremia. Det är bara de butiker som har detta avtal som kan anställa på denna särskilda anställningsform. Vinstdrivande företag ska betala ordinarie lön.