Många idéburna organisationer, som Erikshjälpen och Stockholms stadsmission, har second hand-butiker.

Och branschen växer. 2023 ökade försäljningen av vuxenkläder i Erikshjälpens butiker med 8 procent. Deras största ökning någonsin.

Men för dem som arbetar i butiker har det inte funnits ett givet kollektivavtal.

Anställdas lön, ob-ersättning och arbetsvillkor har varit olika beroende på vilken butik de arbetat på. De som inte haft Handels butiksavtal har haft en betydlig lägre ob-ersättning.

Anledningen är att fack och arbetsgivare inte varit överens om vilket avtal som ska gälla. Handels har menat att det är ett butiksjobb som alla andra.

Därför ska deras avtal för butik gälla. De idéburna organisationerna har inte hållit med.

Butikerna kan inte ses som vanlig handel. De är inte vinstdrivande. Försäljningen finansierar organisationens övriga sociala verksamheter.

Och butikerna ger en form av arbetsträning för människor som av olika anledningar varit utan arbete länge eller har svårt att få jobb. 

Eget kollektivavtal på plats

Men nu har den idéburna handeln fått ett eget kollektivavtal.

Det följer Handels butiksavtal med Fremia, som exempelvis anställda på Coop och Akademibokhandeln har.

Och gäller de butiker som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia. Exempelvis Stockholm stadsmission och Erikshjälpen. 

– Nu är det tydligt var icke vinstdrivande idéburen handel hör hemma och vilket avtal som ska gälla. Det blir en trygghet med bättre villkor för alla anställda, säger Martin Nyberg, som är avtalssekreterare på Handels.

Lägre lön vid anställningsstöd

Det som skiljer sig från butiksavtalet är att det nya kollektivavtalet har en särskild anställningsform med lägre lön, som personer som inte arbetat på länge eller har svårt att få jobb, kan anställas på. 

– Vi har gått med på en något lägre lön för att syftet är att det ska leda till en vanlig anställning antingen hos arbetsgivaren eller någon annan arbetsgivare. Arbetsgivaren förbinder sig att ge ordentlig handledning och upprätta en kompetensutvecklingsplan, säger Henrik Brolin, ombudsman på Handels och en av dem som varit med att ta fram avtalet. 

Det här är anställningsstöd

Den som inte arbetat på länge eller har svårt att få ett jobb kan få anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Stödet ger arbetsgivaren ekonomisk ersättning. Den anställda ska ha lön enligt branschens kollektivavtal. Lönebidrag och introduktionsjobb är exempel på anställningsstöd.

Den nya anställningsformen är tidsbegränsad till två år och kan ges en gång.

En person som haft anställningsformen kan alltså inte anställas med lägre lön på en annan butik.

Då ska ordinarie lön gälla. Det är bara idéburna organisationer som kan teckna avtalet. Vinstdrivande företag kan inte anställa på lägre lön.

– Vi kommer gemensamt att bedöma de verksamheter som vill tillämpa avtalet och säkerställa att de är idéburna och lever upp till avtalets intentioner, säger Love Lind, biträdande förhandlingschef på Fremia i ett pressmeddelande

Gäller butiker som är med i Fremia

Det nya kollektivavtalet gäller butiker som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia. De lokala föreningarna, som driver second hand-butikerna, bestämmer själva om de vill vara medlemmar i Fremia eller inte. Inom samma organisation kan det därför vara så att några butiker har det nya kollektivavtalet, andra inte. Erikshjälpen centralt är medlem i Fremia. Den centrala organisationen, Sveriges Stadsmissioner, är medlem i Fremia. Även de lokala stadsmissionerna, Stockholms stadsmission och stadsmissionerna i Skåne, Linköping, Umeå och Göteborg är medlem i Fremia.

Stockholms stadsmission var tidigare medlem i arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen. I dag har Handels inget avtal med dem.