När förhandlingar med arbetsgivaren inte ger resultat kan fackklubbar och medlemmar få stöd av fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd, för att ta ärenden till domstol.

Det kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller brott i samband med arbetet.          

Under fjolåret avslutades 63 ärenden av Rättskyddet som berörde Handels medlemmar.

Den totala ersättningen till Handels uppgick till 9,7 miljoner kronor, vilket innebär en ökning på 3,5 miljoner jämfört med 2022.        

– Enskilda ärenden är en stor faktor till att sifforna skiljer sig mellan åren. Till exempel innebär vinster på försäkringsrättsenheten ofta ganska stora belopp som kan springa i väg beroende på vilken typ av ärende det är, säger Styrmir Olafsson, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd.      

Fick näst störst ersättning

Efter IF Metall, vars medlemmar fick 21 miljoner kronor, hamnade den största ersättningen bland LO-förbunden hos Handels under 2023.

Tillsammans fick LO-förbunden cirka 75 miljoner kronor i ersättning.       

– Den totala ersättningen som dragits in till LO-medlemmarna är lägre än 2022, säger Styrmir Olafsson.       

Han menar att det står i direkt relation till antalet ärenden som de fått in.   

– Framför allt har antalet ärenden till försäkringsrättsenheten, sjunkit ganska tydligt, vi har helt enkelt fått färre ärenden att bita i.      

Lagändring i sjukförsäkringen

I september 2022 infördes en lagändring i sjukförsäkringen som säger att Försäkringskassan vid sitt avslagsbeslut måste ange vilket arbete personen i fråga ska kunna klara av.  

– Det har gjort att man oftare får ersättning direkt utan att behöva tvista om det, vilket är en av orsakerna till att det kommit in färre ärenden till oss.         

Känner ni er nöjda med 2023 års resultat?    
– I och med att det kommer in färre ärenden är det naturligt att utvecklingen av ersättning ser ut som den gör. Men vi är övertygade om att det finns massa ersättningar som vi är säkra på att medlemmar har rätt till men som inte fångas upp och då inte kommer till prövning.