Ett av de första fallen av grovt sexuellt ofredande som avgjorts i domstol liknar det aktuella fallet med varuhusägaren i Sågmyra. Den tidigare domen gäller en 67-årig man som jobbade i en butik i Söderköping.

Han åtalades för sexuella kränkningar mot tre anställda flickor som var 16 och 17 år. Gärningarna begicks under sommaren och hösten 2022, både före och efter att det nya brottet skrevs in i lagen.

I oktober 2023 dömde Norrköpings tingsrätt mannen för sexuellt ofredande. I ett av de tre fallen bedömdes ofredandet som grovt.

Kränkt vid flera tillfällen

Offret är en 16-årig sommarjobbare som mannen enligt domen ska ha kränkt genom att vid flera tillfällen lyfta undan hennes kläder, röra hennes bröst och rumpa, kyssa henne på brösten, jucka mot henne och ställa snuskiga frågor.

Nytt brott: Grovt sexuellt ofredande

Regering och riksdag har på senare år velat betona att samhället ser allvarligt på sexuella kränkningar, inte minst i spåren av metoo-rörelsen.

Den 1 augusti 2022 skärptes lagen i flera avseenden. Bland annat infördes det nya brottet grovt sexuellt ofredande. Det syftar på en allvarlig kränkning av en persons sexuella integritet. Ett grovt brott ger strängare straff och högre skadestånd än ett ofredande av ”normalgraden”.

Brottet bedöms som grovt om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet. Till exempel om han utnyttjat att offret befunnit sig i en utsatt situation eller var i beroendeställning till gärningsmannen.

Domstolen bedömde ofredandet som grovt, bland annat för att flickan var ung och befann sig i en beroendeställning till sin arbetsledare.

Fängelse i sju månader

Två andra sommarjobbare utsattes för mindre allvarliga kränkningar. Sammantaget dömdes mannen till fängelse i sju månader.

Den värst utsatta flickan begärde inget skadestånd. Till de två andra dömdes mannen att betala sammanlagt 34 000 kronor.

Tingsrättens dom har inte överklagats.

Brottsoffrets beroendeställning i förhållande till sin arbetsledare bedömdes i Söderköpingsfallet alltså ha bidragit till att brottet var grovt. Åklagaren i Sågmyrafallet anser att liknande förhållanden gäller där. Hon vill att hovrätten bedömer flera av varuhusägarens gärningar som grovt sexuellt ofredande.