Det var förra våren som skyddsombuden på H&M:s butiker i Uppsala och Märsta larmade om stora problem med arbetsmiljön.

En enkätundersökning bland de anställda visade på mycket stress, ensamarbete, kränkningar och dåliga scheman. Många mådde dåligt och fick inte den återhämtning de behövde. 

När arbetsgivaren inte tog tag i problemen vände sig det regionala skyddsombudet Mengesha Aychiluhim till Arbetsmiljöverket.

Sedan dess har myndigheten genomfört tre inspektioner på H&M:s regionkontor i Uppsala för att få en bättre bild av hur arbetsmiljöarbetet sköts.

Företaget har bland annat fått beskriva sina rutiner, riskbedömningar och undersökningar av arbetsmiljön. 

Handels: Vi får rätt på de viktigaste kraven

Nu, ett år senare, har Arbetsmiljöverket sagt sitt.

Om inte H&M kan visa att de följer sina rutiner eller undersöker hur arbetstidens förläggning påverkar personalens hälsa kan det bli vite, det vill säga böter. 

– Det är en seger för oss. Vi får rätt på de viktigaste kraven, bland annat bemanningsplaneringen och schemafrågorna. Schema på treveckorsrull har varit katastrofalt, de butiksanställda jobbar två av tre helger. De får ingen möjlighet till återhämtning, säger Mengesha Aychiluhim.

Hittills har det dock inte blivit bättre i butikerna det handlar om. Schemarullen är sig lik. 

– Det är till och med några som har fått sämre scheman nu, med längre dagar. Till exempel så jobbar man nu fler timmar på den helg som skulle varit halvt ledig. Det gör ju att det blir ännu svårare med återhämtningen, säger Daniel Degerström, som är skyddsombud och jobbar i butiken i centrala Uppsala. 

Han tycker inte att H&M verkar ha lyssnat på kritiken som har framförts från både personal, skyddsombud och regionala skyddsombud.

Nu hoppas han att Arbetsmiljöverkets krav ska få effekt. 

– Det är ju fortfarande en hög arbetsbelastning som har sin grund i bemanning och schemaläggning. Under intensiva perioder med många kunder har vi inte tillräckligt många timmar i vår butik, då sliter man hårt på oss som jobbar. Det blir för mycket piska och för lite morot, säger han. 

Nu har Arbetsmijöverket sagt att H&M måste undersöka om det finns risk för ohälsa kopplat till arbetstiderna och om det finns förhållanden som kan leda till kränkande särbehandling. 

H&M måste undersöka risker med scheman

H&M behöver också undersöka arbetsbelastningen, för att se om resurserna är anpassade till kraven i arbetet.

– De har ju gjort undersökningar, men vi tycker inte att det är tillräckligt på butiksnivå. Det är där som ohälsan har visat sig, i de här tre butikerna. Därför får de nu krav på att komplettera, riskbedöma och sedan vidta åtgärder, säger Anette Hjelte, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket tycker att det finns risker i arbetsmiljön som kan leda till att de som jobbar i butikerna kan bli sjuka eller skada sig. Det framgår bland annat att schemat tas fram centralt och att det sedan fördelas ner till butiksnivå. 

Arbetsmiljöverket kräver tydligare rutiner

– De scheman som har tagits fram centralt är också riskbedömda centralt. Men vi vill att det görs på butiksnivå, för att se att det stämmer överens med resurserna i just den butiken. Det måste vara tydligt vilket mandat, rutiner och kunskaper som butikscheferna behöver ha, säger Anette Hjelte. 

Om H&M har synpunkter på kraven från Arbetsmiljöverket måste de komma in med dem senast den 17 maj.

Annars får företaget ett föreläggande, som innebär att de har fyra månader på sig att rätta till bristerna.

Om de inte är åtgärdade då kan det bli vite, det vill säga en straffavgift. 

H&M: Arbetsmiljö av yttersta vikt

De krav som Arbetsmiljöverket ställer på H&M säger sig företaget ta på största allvar:

– Arbetsmiljön i våra butiker och våra medarbetares välmående är av yttersta vikt för oss på H&M. Vi ser naturligtvis allvarligt på underrättelsen från Arbetsmiljöverket och vi kommer därför att genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs, svarar Karin Stenström, HR-chef på H&M, i ett mejl till Handelsnytt.

Varför har ni inte gjort de undersökningar av arbetsmiljön på butiksnivå som både skyddsombud och Arbetsmiljöverket efterlyser?
– Att följa Arbetsmiljölagen samt dess tillhörande föreskrifter är något som vi tar på största allvar. Vi kommer därför att genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs.

Arbetsmiljöverket pekar bland annat på att det måste bli tydligare vilket mandat och vilka resurser butikscheferna har när det gäller att anpassa scheman i de aktuella butikerna. Vad tänker ni göra åt det?
– Vi kommer att undersöka de punkter som framgår av underrättelsen och, om så bedöms, vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och öka välmåendet för våra medarbetare, skriver Karin Stenström, H&M.

”Inte acceptabelt sätt att hantera personal”

På Handels avdelning i Uppsala är Mia Hämäläinen försteombudsman och regionalt skyddsombud.

Hon är beredd att vända sig till Arbetsmiljöverket igen, om inte H&M uppfyller kraven. 

– Det här borde alla H&M-butiker i landet rätta sig efter. Det är ett av de största konfektionsföretagen vi har i Sverige. Och det är inte acceptabelt att de hanterar sin personal på det här sättet, säger hon.