Stress, ensamarbete, kränkningar, brist på återhämtning och ingen möjlighet att ta rast efter kassapassen. Så upplever många av de som jobbar i H&M-butikerna i Uppsala och Märsta sin arbetsmiljö i samband med den stora omorganisationen inom klädkedjan.

Det visar en enkät som det lokala facket har gjort. Många känner sig inte heller trygga med att vända sig till sin chef med problem som har med jobbet att göra.

”Man blir gråtfärdig”

– Arbetsmiljön är dålig nu, men det finns risk att den blir ännu sämre. Det är inte bara hyvlingen av arbetstid. Till exempel att många har så korta arbetspass, utspridda på många dagar – det går inte att få återhämtning då, säger Anne Kuusinen, som är Handelsklubbens ordförande för de tre butikerna i Uppsala och Märsta.

Själv jobbar hon i H&M:s butik i Märsta. Hon är också ledamot i den centrala fackliga gruppen för företaget. Hon är djupt oroad över arbetsmiljön och hur personalen mår. 

­– Man blir gråtfärdig när man tänker på hur de behandlar personalen, säger Anne Kuusinen.

Handels vill att Arbetsmiljöverket griper in

Nu hoppas hon och Handels regionala skyddsombud och ombudsman, Mengesha Aychiluhim att Arbetsmiljöverket ska gripa in. 

Han har gjort en så kallad 6:6a-anmälan, som bland annat grundar sig på enkäten med de anställda i butikerna i Uppsala och Märsta.

En 6:6a innebär att skyddsombudet med stöd i arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren rättar till problem i arbetsmiljön. I ett första steg vände sig Mengesha Aychiluhim direkt till H&M för att få svar om den psykosociala arbetsmiljön i butikerna.

Här är en del av H&M:s svar till Handels:

”Då vi inte har tagit del av den enkäten där vi kan ta ställning till de av Handels antagna brister besvarar vi framställan på motsvarande övergripande nivå. I samband med omorganisationen genomfördes risk- och konsekvensanalys tillsammans med lokala och regionala skyddsombud där risker och åtgärder kunde konstateras.

Risk- och konsekvensanalys är fortsatt ett levande dokument där vi kontinuerligt följer upp, undersöker och hanterar risker. Detta sker bland annat genom samtal med personalen. Företaget säkerställer att personalen tillhandahåller den kompetensutveckling som kan behövas.”

”H&M:s svar är inte tillräckligt”

Svaret var för allmänt hållet och inte tillräckligt, skriver Mengesha Aychiluhim i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

Han anser att H&M bryter mot 8 av 14 paragrafer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Nu vill han som regionalt skyddsombud att myndigheten tar tag i frågan, och förtydligar:

”H&M svar på min 6.6a är inte tillräckliga gällande arbetsmiljöbristerna på arbetsplatserna. Fel fokus och allmänna svar från deras mall.Problemet kvarstår! Jag har även anställda som anonymt kan berätta egna upplevelser av psykosociala arbetsmiljöproblemen och stressen hos H&M i Märsta och Uppsala.”