Att anställa minderåriga kan vara krångligt. Det finns bestämmelser från Arbetsmiljöverket som arbetsgivare måste följa. Coop i Danmark har fått 13 anmälningar och bestämt sig att sluta anställa unga under 15. Coop Sverige säger att de inte har några problem eftersom de anpassar arbetsuppgifterna, enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Vissa arbetsuppgifter får unga inte utföra.

Ny på jobbet

7 frågor om butiksjobb för ungdomar

Lön & villkor

– Det är beroende på vilken roll man anställs för. Vi följer Arbetsmiljöverkets bestämmelser, vilket innebär att de inte får utföra vissa typer av arbetsuppgifter, säger pressekreteraren Ann Persson.

Barn under 13 får i princip inte jobba

Coop Sverige utgår ifrån att Coop Danmarks beslut att sluta anställa unga är för butikernas bästa.

Enligt Arbetsmiljöverket får barn under 13 år i princip inte jobba. För de som är äldre gäller olika regler och restriktioner beroende på ålder. Äldre barn, någon som fyllt 13 år, men inte 16, får inte sälja åldersreglerade varor som öl och tobak, inte arbeta med något som kräver stort ansvarstagande eller något som är fysiskt eller psykiskt tungt, som att lyfta tungt eller jobba i en miljö med risk för hot och våld. Föräldrarnas medgivande krävs för att kunna anställa ett äldre barn.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

Bedömer riskerna med arbetet

En ungdom, någon som fyller minst 16 år under året, får jobba i kassan. Men Arbetsmiljöverket betonar att arbetsgivaren måste bedöma riskerna med arbetet, oavsett ålder. Exempel på vad arbetsgivaren ska titta på är hur man sitter eller står, lyft som sliter på kroppen eller risk för hot eller våld.

Ingen under 18 år får transportera pengar utanför arbetsplatsen.

Arbetstider för barn

• Yngre barn, någon som inte har fyllt 13, och äldre barn, någon som inte har fyllt 16 år, får inte arbeta mellan klockan 20-06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet för nattvila (dygnsvila).

• Under skolveckorna får yngre och äldre barn arbeta högst 2 timmar/skoldag eller 7 timmar/skolfri dag. De får arbeta högst 12 timmar/skolvecka.

• Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/vecka.

• Yngre och äldre barn ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar och veckovilan ska ske på en tid som är fri från schemalagd undervisning.

• Yngre och äldre barn ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetstider för ungdomar

• Ungdomar, någon som fyllt 16 år eller ska fylla 16 under året, får arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag. Då får ungdomar arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar/vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar. Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila).

• Tiden mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07 och där det medför stor olägenhet för verksamheten om den minderåriga inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbetsplatser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar.

• Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.

Källa: Arbetsmiljöverket