Handels stämde i våras ett e-handelsföretag i Halland för brott mot personuppgiftslagen, sedan en chef vid företaget publicerat kränkande uppgifter på internet om två före detta anställda. Chefen nämnde kvinnorna vid namn och varnade andra arbetsgivare för att anställa dem. Han antydde att de begått brott och misskött jobbet. Anklagelser som enligt facket var helt grundlösa.

”Chefen smutskastade anställda på nätet”

Nyheter

Förhandlingarna i Halmstads tingsrätt ledde i det ena fallet till en förlikning som tingsrätten fastställde i en dom. Den innebär att företaget ska betala 22 500 kronor till den kränkta kvinnan.

I det andra fallet drog den utsatta kvinnan tillbaka sin talan. Orsaken var att det fanns en tidigare uppgörelse mellan henne och arbetsgivaren som innebar att hon inte kunde ställa nya krav på företaget.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

I och med förlikningen gör tingsrätten inte någon prövning av skuldfrågan när det gäller brottet mot personuppgiftslagen.

– Juristen på LO-TCO Rättsskydd hade gärna sett en prejudicerande dom, men det viktigaste är att medlemmarna är nöjda med utgången, säger Katarina Norgren, förste ombudsman på Handels i Halmstad.

Personuppgiftslagen ersattes i maj i år av dataskyddsförordningen GDPR, som i flera fall är mer långtgående än pul.