Det globala Handelsfacket Uni Global anmälde på torsdagen Ikea till OECD:s kontaktpunkt i Nederländerna, ett organ som ska se till att multinationella företag följer internationella riktlinjer. Enligt Uni har Ikea brutit mot reglerna genom att skrämma, motarbeta och diskriminera anställda som velat organisera sig fackligt. Dagens Nyheter var först med att rapportera om anmälan som berör varuhus i USA, Irland och Portugal.

På Ikea utanför Boston i USA ska Ikea ha skrämt anställda med att de skulle få sämre lön och villkor om de bildade en fackklubb. På Ikea i Portugals huvudstad Lissabon ska fackliga medlemmar ha straffats med sämre scheman och karriärmöjligheter.

Stöd på Facebook för Ikea-anställda i USA

Nyheter

Handels ordförande Susanna Gideonsson tycker att Ikea bör arbeta på att få igång en fungerande dialog med facken som är de anställdas representanter i de tre länderna.

– I Sverige har vi goda relationer med Ikea och vi löser konflikter i förhandlingar mellan fack och företag. Det borde vara självklart att uppträda likadant i andra länder, säger hon till Handelsnytt.

Ikea griper inte in i USA

Nyheter

Svenska Handels har ett extra ansvar för att påverka Ikea och andra internationella handelsföretag som uppfattas som svenska, anser Susanna Gideonsson. Handels har bland annat pressat på för att få Ikea att teckna ett globalt ramavtal för butiksanställda i hela världen.

– Ikea har rötter i den svenska modellen. Vi förväntar oss att de hittar sätt att bygga relationer till de fackliga organisationerna, säger Susanna Gideonsson.

Handelsnytt uppmärksammade redan 2015 Unis larm om antifackliga påtryckningar mot anställda på Ikea utanför Boston i USA.  Ikea-koncernen avstod då från att agera, i väntan på en utredning av USA:s statliga arbetsmarknadsnämnd.

Anmälan till OECD är visar att det globala facket Uni nu har tappat tålamodet med Ikea.

– Ikea vet vad det innebär att ha schysta fackliga relationer, och ändå spelar de inte enligt reglerna för globala företag, säger Unis generalsekreterare Christy Hoffman i ett pressmeddelande.

Att anmälan till OECD skickas till Nederländerna beror på att Ikeas huvudkontor finns där.

Ikea-koncernen skriver i en kommentar att företaget inte delar Unis bild att företaget skulle ha systematiskt ha arbetat mot medarbetarnas rättigheter och villkor.

– Detta är inte en bild vi delar, men vi är självfallet öppna för att lyssna på kritiken. Det berör oss i företagets hjärta då våra medarbetare är vår främsta tillgång och grunden till Ikeas framgång, skriver företaget i sin kommentar till Handelsnytt.

Ikea framhåller också att koncernen följer alla lagar kring facklig organisering på alla marknader där koncernen har verksamhet.

Handels ordförande Susanna Gideonsson tycker inte det räcker:

– Nationell lagstiftning borde inte vara ett tak utan ett golv för Ikeas agerande i olika länder, säger hon.