Det är en lång rad brott som Handels hävdar att livsmedelskedjan Willys begått mot en fackligt aktiv butiksanställd i Boden. Stämningsansökan som LO-TCO Rättsskydd har lämnat till Arbetsdomstolen talar om kollektivavtalsbrott, försök till provocerad uppsägning, brott mot förtroendemannalagen (FML), brott mot medbestämmandelagen (MBL) samt kränkande särbehandling.

Nya detaljer om kränkande chef på Willys

Nyheter

Vägrade acceptera ett läkarintyg

Exakt vad som hänt vill dock inte fackets jurist Erik Grahn berätta i dag.

– Vi har begärt anstånd med att lämna närmare uppgifter till domstolen. Innan dess kan jag inte säga så mycket, säger Erik Grahn vid LO-TCO Rättsskydd.

Enligt stämningsansökan ska arbetsgivaren ha vägrat acceptera ett läkarintyg och kvinnans önskemål vid schemaläggning. Kränkningarna ska ha syftat till att förmå henne att säga upp sig.

Sämre villkor

Juristen hävdar att arbetsgivaren velat skada den anställda för att hon varit en stark facklig företrädare. Hon ska ha fått sämre villkor på grund av sitt förtroendeuppdrag, vilket facket betraktar som brott mot MBL och FML. Detta skadar inte bara kvinnan själv utan även facket.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

Kräver stort skadestånd

Totalt kräver Handels hela 700 000 kronor i skadestånd – 400 000 till den anställda kvinnan, och 300 000 till förbundet.

– Det beror på att arbetsgivarens agerande strider mot både kollektivavtalet och flera lagar. Handels ser mycket allvarligt på det, säger juristen Erik Grahn.

Den anställda kvinnan vill själv inte kommentera saken i Handelsnytt. Arbetsgivaren Willys har ännu inte tagit del av stämningsansökan och vill i dag inte ge någon kommentar.