Handels har lämnat nya uppgifter till Arbetsdomstolen i målet om en chef på Willys som enligt facket har utsatt en butiksanställd för kränkningar och negativ särbehandling.

Willys stäms för kränkning mot fackligt aktiv

Nyheter

I inlagan till domstolen beskriver facket hur chefen utsett den anställda kvinnan till ”hackkyckling”. Medarbetaren fick klagomål och kritik som uppfattades som obefogade. När fyra anställda kallats till ett fackligt möte var det bara hon som tvingades visa upp inbjudan för att få lov att delta.

Vägrade godta läkarintyg

När hon lämnade önskemål om anpassat schema för att få jobbet att gå ihop med familjelivet blev hon nekad, medan alla andra anställda i någon mån fick sina önskemål godkända.

Det värsta, enligt facket, var när kvinnan drabbats av graviditetsbesvär och läkare ordinerat vila för att inte riskera fostrets liv. Chefen vägrade då att godta läkarintyget och krävde i stället att kvinnan skulle uppsöka företagshälsovården flera mil bort. Mycket uppriven kontaktade kvinnan då Handels, som tog kontakt med Willys personalavdelning och gjorde upp att det första läkarintyget skulle gälla.

– Om hon inte varit stark nog att kontakta facket kunde det ha fått allvarliga följder, säger Erik Grahn på LO-TCO Rättsskydd som är kvinnans juridiska ombud.

Kräver 700 000

Facket har stämt Willys och kräver totalt 700 000 kronor i skadestånd till kvinnan och Handels för brott mot kollektivavtalet samt las, mbl och förtroendemannalagen. Handels har tagit tillbaka uppgiften att kvinnans fackliga uppdrag var anledningen till arbetsgivarens trakasserier. Facket hävdar i stället att arbetsgivarens agerande varit ett hinder för kvinnans fackliga verksamhet.

Alla händelserna tillsammans utgör en kränkande särbehandling av kvinnan, anser Erik Grahn. I skrivelsen hänvisar han bland annat till diskrimineringslagen, god sed på arbetsmarknaden och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

– Det är svårt att veta när dålig behandling av chefen gör en arbetsgivare skadeståndsskyldig. Men någonstans går gränsen, och när den negativa särbehandlingen tar sig sådana här uttryck måste det ta stopp.

Willys är överraskade

Butikschefen hänvisar till Willys presskontakt Johanna Eurén, som säger att arbetsgivaren är överraskad över att Handels valt att ta fallet till domstol.

– Det är tråkigt när en medarbetare inte är nöjd med hur hen blivit behandlad. Vi är noga med att följa de lagar och regler som finns och det anser vi att vi har gjort här, säger Johanna Eurén.