– Det är allvarligt att butiksanställda känner sig trakasserade på sin arbetsplats. Men jag tror inte att ett förbud är det bästa sättet att motverka det. Det krävs ganska mycket för att kriminalisera något och jag har kommit fram till att det inte är tillräckligt motiverat, säger My Hedström, byråchef på Åklagarmyndigheten, som utrett frågan på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson.

Val 2018

Social­demokraterna lovar lag om att porta kunder

Nyheter

Uppdraget var att ta fram ett lagförslag oavsett vad utredaren kom fram till och det har My Hedström gjort.
Förslaget innebär att den som begått brott eller allvarligt trakasserat någon i lokalen inte får vistas där. Beslutet om ett förbud ska fattas av en åklagare. Det måste finnas en tidsgräns och ett förbud får bara vara i max ett år, med möjlighet till förlängning.

Om man bryter mot tillträdesförbudet begår man ett brott och kan straffas.

Inspirationen till lagförslaget har utredaren fått i lagarna om kontaktförbud och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. My Hedström har inte hittat någon motsvarande lag i något annat land.

Rätt att porta kund utreds

Nyheter

Hon har under utredningen pratat med Handels och Svensk Handel och tagit del av en utredning från Arbetsmiljöverket om att butiksanställda känner sig otrygga på jobbet.
– Det krävs mycket resurser från rättsväsendet för att upprätthålla förbudet effektivt. Det finns andra sätt att avlägsna folk. Frågan är om det här är ett verkningsfullt sätt att förhindra dessa problem.

Nu ska lagförslaget ut på remiss och sedan tas upp i riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.