Hur vet Handels att en förtroendevald är aktiv i SD?

– Vi sitter inte och går igenom partilistor och så vidare. För att vi ska få vetskap om att en förtroendevald är aktiv sverigedemokrat måste någon tala om det för oss. I fallet där en klubbordförande fråntogs sitt uppdrag kom informationen från medlemmarna i butiken som inte kände sig bekväma.

Handels och SD

Klubbordförande med uppdrag för SD stängs av

Nyheter

Handels ska vara en demokratisk förening. På vilket sätt är det demokratiskt att inte respektera medlemmarnas val av lokalrepresentanter?

– På Handels kongress fattas beslut om vad Handels ska arbeta för. Där tas även stadgarna. Handels ska arbeta för allas lika värde. Det betyder att förtroendevalda ska jobba för det. Det gör inte SD. De gör skillnad på människor. I Handels stadgar står det att förbundsstyrelsen har rätt att – och ska – fatta beslut i frågor som att en förtroendevald ska fråntas sitt uppdrag eller i beslut om uteslutning. Handels har också regler för under vilka omständigheter det kan se. I och med att stadgarna och kongressbeslut följts har fråntagandet av uppdraget varit en demokratisk process. Ibland måste förbundet sätta ner foten och säga att här blev det fel.

Handels och SD

Handels hotar stänga av SD-aktiv klubb­ordförande

Nyheter

Spelar det ingen roll om den förtroendevalda sköter sitt uppdrag?

– Jo, men när det gäller SD handlar det inte bara om hur personen sköter sitt uppdrag utan också om lojalitet. Kan vi lita på att en person som är aktiv i ett parti som gör skillnad på människor beroende på ursprung jobbar för det Handels ska stå för, ”alla människors lika värde”? Vi har kommit fram till att vi inte kan det. Det är inte ett lätt beslut att fatta och vi är inte överlyckliga över att behöva frånta en person sitt uppdrag. Men vi måste dra gränsen någonstans.

Så en aktiv sverigedemokrat kommer aldrig att kunna ha ett förtroendeuppdrag i Handels?

– Med största sannolikhet inte. Men vi gör bedömningar från fall till fall. Vi har bara fråntagit en aktiv sverigedemokrat sitt uppdrag i Handels. Personen fick också möjlighet att vara kvar på sitt uppdrag, förutsatt att uppdragen i SD avslutades.

13 procent av de Handelsmedlemmar som röstade i valet 2018 röstade på SD. Ska de medlemmarna inte kunna bli förtroendevalda?

–  Att rösta på SD är en annan sak än att vara aktiv i partiet. Det har vi inte sagt någonting om.

Partier som M, L och C anser att allmän visstid ska vara kvar och att hyvling är en nödvändighet. Det går stick i stäv med vad Handels arbetar för. Kan en person som är aktiv i något av dessa partier vara förtroendevald?

–  Nej, det har jag svårt att se. Om en förtroendevald skulle jobba för hyvling och allmän visstid skulle hens arbete gå stick i stäv med vad Handels arbetar med. Det skulle vara att missköta sitt uppdrag, vilket kan vara skäl för att bli fråntagen det. Handels ställer högre krav på förtroendevalda eftersom de jobbar i Handels namn.

Fler LO-förbund säger nej till SD

Aktiva sverigedemokrater kan inte ha ett förtroendeuppdrag i:

 • Kommunal.
 • Handels.
 • IF Metall.
 • Fastighetsanställdas förbund.
 • Hotell- och restaurangfacket.
 • Pappers.
 • Livs.
 • Byggnads.

Avgörs från fall till fall:

 • Seko.
 • Elektrikerförbundet.
 • Svenska Målareförbundet.
 • GS.
 • Alla dessa förbund säger dock att de verkar för ”allas lika värde”.

Musikerförbundet har inte svarat på enkäten.

Det är Lag och Avtal  som har undersökt hur LO-förbunden ställer sig i frågan:

Källa: Lag och Avtal.