– Det känns inte bra alls. Klubben står fast vid det vi sagt i förhandlingarna. De punktmarkerar kassapersonalen genom att filma i varje kassa. Det är ett intrång i integriteten och en missförtroendeförklaring mot personalen, säger klubbordförande Izabela Nanneson till Handelsnytt.

Övervakning strids­fråga efter stölder på Gekås

Nyheter

Fackklubben hade velat se färre kameror och att de riktades mot kassaområdet, inte direkt mot personalen. Men Gekås har en annan syn på saken. Syftet att förhindra och avslöja brott väger tyngre än integriteten.
– Jag var inte road över att sätta upp kameror från början, men för de som jobbar i kassorna är det här en trygghet. Vi har massa incidenter där man stjäl och hotar personal. Syftet är i första hand inte att avslöja tjuvar, utan att förebygga att tjuvarna tycker det är kul, säger Gekås vd Boris Lennerhov till Expressen.

Monteringen av kamerorna beräknas vara klar till sommaren. Fackklubben kommer att kontakta Datainspektionen.

Anställda del av stöldliga på Gekås

Nyheter

Bakgrunden till kamerorna är den serie grova stölder som inträffade sommaren 2017. Då stals varor för totalt omkring 100 000 kronor. Två i personalen var inblandade. I november dömdes sju personer för delaktighet i insiderstölderna, skriver Expressen. Sex av dem fick villkorlig dom och dagsböter och en man dömdes till skyddstillsyn. Samtliga nekade till brott.

Tänk på vid förhandling om kameraövervakning

Vad är syftet med kameraövervakningen?
Kameraövervakning får inte användas för att mäta anställdas arbetsprestationer.
Det är inte tillåtet att bevaka personalen genom att ha kameror i utrymmen där endast personal vistas.
Hur många är kamerorna, var ska de monteras och hur är de riktade?
Kamerorna ska vara fast monterade och försedda med fast optik.
Alla anställda ska veta var kamerorna är monterade. Det är inte tillåtet att använda kameror som inte syns (hemlig kameraövervakning).
Vilka har rätt att se det inspelade materialet?
Hur länge ska inspelat material finnas kvar? Lagen anger max två månader.

Källa: Handels riktlinjer om kameraövervakning