Berätta om insatsen?

– Vi har besökt ett större antal nagelsalonger där vi har kollektivavtal och försökt få oss en bild av hur det ser ut och om det förekommer saker vi behöver vidta åtgärder kring. Det är inte klart än i den bemärkelsen att vi har hunnit fånga in samlade intryck.

Nagelsalongerna

Nagelskulptörer tvingas betala tillbaka lön

Nyheter

– Sen har vi informerat om vad Handels är, vår roll och hur man kontaktar oss. Vi har även haft material på vietnamesiska med oss. Under en begränsad tid har vi ett särskilt nummer öppet för att ringa och prata vietnamesiska, eftersom vår bild är att många bland de här arbetskraftsinvandrarna från Vietnam har bristfälliga kunskaper även i engelska.

Är det främst vietnameser som arbetar på dessa salonger?

– Vi är ganska säkra på att det bland de som har en särskild beroendeställning till sin arbetsgivare är många vietnameser.

Är insatsen en följd av Uppdrag gransknings avslöjande om tuffa förhållanden på nagelsalonger?

– Det finns flera saker som vittnar om att det finns problem i den här branschen. Saker vi har sett själva och sådant som framkommit av Uppdrag granskning-programmet.

Nagelsalongerna

De tvingades betala tillbaka lön – nu stäms nagelsalongen

Nyheter

Hur vanligt är det att arbetskraft utnyttjas på nagelsalonger?

– Jag törs inte säga hur utbrett det är, men det finns mycket som tyder på att det är mer än något unikt fall.

Varför besöker ni bara salonger med kollektivavtal?

– Vi är tvungna att börja i någon ände och då gjorde vi det med de som ingått ett avtal med oss om att vissa spelregler ska gälla.

Vad hoppas ni uppnå?

– I långa loppet är det ju att människor inte ska utnyttjas på det sätt som framkom i Uppdrag gransknings reportage. Alla som arbetar i Sverige ska ha grundläggande schysta villkor, oavsett var man kommer från och om man är här tillfälligt eller permanent.

Handels telefonlinje på vietnamesiska är öppen klockan 8–12 och 13–16 fram till den 5 juni, med undantag för Kristi himmelsfärds-helgen. Linjen nås på 010–450 81 54.