För några år sedan meddelade Ica Maxi Special (avdelningen utan mat) i Trollhättan att anställdas tjänster skulle hyvlas, det vill säga att arbetstiden skärs ned. Efter hyvlingen hade den anställda med lägst arbetstid 21 timmar i veckan.

Nu har företaget ångrat sig. Fyra anställda har fått högre tjänstgöringsgrad och samtliga ligger nu på minst 28 timmar i veckan.

– Den nya chefen hörde av sig till mig och ville ha en ny omorganisationsförhandling för att göra tvärtom, att höja upp antalet timmar, säger Lena Åkesson, ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels.

Inget vinnande koncept

Orsaken är att butiken riskerar att kompetens försvinner om anställda inte kan leva på sin lön.

– De märkte att det inte var ett vinnande koncept. Det stod redan i riskbedömningen, att flera får så små tjänster att de inte kan klara sig på sin inkomst. Nu har de i stället höjt upp alla anställningar så att de är högre än innan. Alla ligger på minst 28 timmar, säger Lena Åkesson.

Butikschefen Kim Meijer, som tog över i våras, bekräftar att åtgärden delvis beror på att han riskerade att förlora kompetens. Men betonar att han också vill se till personalens bästa.  

Jag fick 8 timmar mer, från 22 till 30 i veckan

– Jag fick möjlighet att höja upp tjänsterna igen och ge medarbetarna en bättre vardag. Genom att erbjuda högre tjänstgöringsgrad blir det bättre för dem och samtidigt bättre för företaget eftersom de får möjlighet att göra ett bättre arbete, säger han.  

Behöver ständigt lära upp personal

Lena Åkesson är övertygad om att företag generellt gynnas av att sluta hyvla.

– Absolut! När folk får så låga tjänster att de inte kan vara kvar, då står arbetsgivaren hela tiden med upplärning av ny personal. Många arbetsgivare har glömt den faktor som personalens kunskap utgör. Därför är det roligt att lyfta fram företag som gör positiva saker med hyvlingen, säger hon.

Annica Tensmo är skyddsombud på Ica Maxi Special i Trollhättan. Hon har själv fått gå upp i arbetstid.

– Jag fick 8 timmar mer, från 22 till 30 i veckan. Alla här tycker att det är jättebra, att de la till timmar till våra tjänster i stället för att anställa någon ny, säger hon.

Detta är hyvling

  • Hyvling innebär att timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ned utan hänsyn till lagen om anställningsskydd (las).
  • Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren alltså kringgå turordningsregler och uppsägningstid.
  • I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.
  • En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt las.
  • Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.