Ob-frågan var en het potatis när förhandlingsdelegationerna i slutet av veckan var samlade för att förbereda avtalsrörelsen. Både butiksanställda och lagerarbetare vill se förbättringar.

– Det är åt skogen att vi inte har 100 procent ob hela dagen på helgaftnar som julafton och nyårsafton, säger Elisabeth Sandback, butiksanställd från Västerås som sitter med i delegationen för detaljhandelsavtalet.

Höj ob på lördagar

På många lagerarbetsplatser har ob-tilläggen sänkts i och med det nya lager- och e-handelsavtalet som tecknades 2017.

– Särskilt på lördagar har det blivit sämre för många. Där måste vi kräva en höjning, säger Jonathon Clarke på Ica:s lager i Kallhäll som sitter i delegationen för lager- och e-handelsavtalet.

Våra arbetsgivare vill sänka våra ob-tillägg för att de privata lagren har fått sämre ob.

Tobias Täpp

Förändringarna påverkar även lagerarbetarna inom kooperationen. Deras kollektivavtal förhandlas när avtalen för Svensk Handel är klara.

– Våra arbetsgivare vill sänka våra ob-tillägg för att de privata lagren har fått sämre ob. Det måste vi förhindra, säger Tobias Täpp som jobbar på Coops terminal i Västerås.

Trygga jobb

Handels hjärtefrågor handlar i övrigt om trygga jobb: rätt till heltid, avskaffa allmän visstid, reglera hyvling av arbetstid. Flera av dem berörs i de så kallade las-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, som kommer att fortsätta efter sommaren. Det är därför osäkert i vilken omfattning trygghetsfrågorna kommer att avhandlas i vårens förhandlingar mellan Handels och Svensk Handel. Enligt Handels avtalssekreterare Per Bardh kommer Handels troligen ändå gå fram med vissa krav i dessa frågor.

– Vilka det blir visar sig när vi växlar avtalskrav 31 januari, säger Per Bardh.

Om fack och arbetsgivare inte kommer överens hotar politikerna att ändra las i enlighet med januariavtalet från 2019. I denna osäkra situation har flera i de fackliga leden förordat att årets kollektivavtal bör bli ettåriga. På så sätt har facket möjlighet att ta till strejkvapnet om det hettar till i lasfrågan nästa år.

En fråga att slåss för

Elisabeth Sandback pekar på att det finns nackdelar med en så kort avtalsperiod. Risken finns att uppgörelsen då mest handlar om löneökningar och inte om bättre arbetsvillkor. Så vill hon inte ha det.

– Vi behöver ha en fråga att slåss för. Till exempel höjda ob-tillägg på aftnar!

Tidsplan: avtalsrörelsen 2020

31 januari: Handels byter avtalskrav med Svensk Handel.

Februari–mars: Avtalsförhandlingar.

1 april: Nya kollektivavtal ska börja gälla för butiker och lager. Om inte fack och arbetsgivare har kommit överens kan det bli strejk.

April–september: Avtalsförhandlingar för övriga avtalsområden. Kooperationen, frisörer, tjänstemän med flera.