Handelsnytt har tidigare skrivit om Eva som kom tillbaka till jobbet på soffbutiken efter föräldraledigheten. Då hade butiken fått nya ägare.

Eva framförde önskemål om att jobba 75 procent och sluta tidigare någon dag per vecka för att hämta på förskolan. Efter det upplevde hon att arbetsgivaren motarbetade henne.

Hon ska inte längre ha fått möta kunder och inte heller anpassa arbetstiderna för att hinna till förskolan.

Efter två veckor sades Eva – gravid med sitt andra barn – upp på grund av arbetsbrist. Kollegan som jobbat kortare tid fick vara kvar med motiveringen att det var en nyckelperson.

Två misslyckade förlikningar

Facket ansåg att Eva diskriminerades och krävde 70 000 kronor i skadestånd. Arbetsgivaren gick med på det, men betalade aldrig och stämdes därför av Handels genom LO-TCO Rättsskydd.

Nu är fallet uppe i domstol. Innan rättegången erbjöd arbetsgivaren 30 000 kronor i ersättning.

– Det förkastade vi, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder Handels.

Arbetsgivaren nekar till diskriminering

Den springande punkten är om uppsägningen har med Evas graviditet och föräldraledighet att göra eller om det var enbart av ekonomiska skäl som bolaget hävdar.

Enligt Mattias af Malmborg är det en fråga om ifall diskrimineringslagen eller en viss bestämmelse i lagen om anställningsskydd väger tyngst. Enligt den senare får arbetsgivaren undanta två personer från turordningsreglerna på företag med färre än tio anställda.

– Det är en viktning av rättigheterna. Hur långt sträcker sig diskrimineringsskyddet i förhållande till arbetsgivarens rätt att fritt anställa och säga upp sin personal?

Dom väntas inom kort

Domen väntas i början av februari.

– Jag vill undvika att ägna mig åt spekulation. Jag tycker inte att man ska ta någonting för givet, men tycker att vi har en god chans. Annars hade vi gått med på den ganska dåliga förlikning som vi erbjöds av bolaget, säger Mattias af Malmborg.