Det går bra för Gekås. Mycket bra. Försäljningen för 2019 landade på 5,6 miljarder, vilket enligt företaget är en toppnotering. För de anställda betyder det bonus. 13 miljoner kronor totalt att dela på. För en heltidsanställd blir det runt 12 000 kronor. Bonusen betalas ut med januarilönen.
– När Gekås går bra ska det också märkas för alla som gör jobbet och ser till att vi kan fortsätta att vara framgångsrika, säger vd Boris Lennerhov i ett pressmeddelande.

Bonusen ges till tillsvidareanställda och till dem som jobbat minst 800 timmar under året. Ju fler arbetade timmar desto högre bonus.

17-årig tradition

Bonusen på Gekås har funnits i 17 år och sedan dess har de anställda fått 10 000-15 000 kronor varje år. I år landar bonusen på cirka 12 000 kronor för en heltidsanställd. Bara under ett år, 2017, har det inte betalats ut någon bonus. Det på grund av utebliven försäljningsökning.