Redan 2016 drev Handels kravet att frisörer skulle genomgå hälsokontroller. Resultatet blev att det tillsattes en arbetsgrupp, och först i avtalsrörelsen nästkommande år kom parterna överens officiellt.

Måste ha jobbat tre år

Från och med den första april i år blir det obligatoriskt för frisörföretag med kollektivavtal att erbjuda alla anställda frisörer som arbetat på en salong över tre år en hälsokontroll.

– Det är medlemmarna som har tryckt på i den här frågan, och det är något vi drivit på länge. Vi är så klart nöjda att det nu drar igång, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels med ansvar för frisöravtalet.

Det är medlemmarna som har tryckt på i den här frågan, och det är något vi drivit på länge.

Ewa Björkman, Handels

Omfattande undersökning

Hälsoundersökningen kan genomföras av företagshälsovården eller på vårdcentral. Den ska omfatta rörelse och muskelanalys, lungundersökning, kontroll av längd och vikt, stressanalys, genomgång av sjukdomshistorik samt kontroll av hudbesvär och allergier. Undersökningen är frivillig.

– Det vi gör nu är att informera våra medlemmar om att det drar igång. Hör man inget kan det vara bra att påminna sin arbetsgivare. Tänk också på att har du varit anställd i två år så har du rätt till en undersökning om ytterligare ett år, säger Ewa Björkman.

Kontrollerna är sekretessbelagda och resultaten skickas endast till personen som gjort undersökningen. Endast anställda frisörer omfattas, övrig personal samt elever i utbildning berörs inte.