Under tisdagen fick Coop Daglivs i Stockholm besök av Handels ordförande Susanna Gideonsson och arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S).

– Jag tycker att det är viktigt för mig att hålla mig i takt med vad som händer på arbetsplatserna. Det är ett bra sätt att få kunskap och inspiration, säger Eva Nordmark.

Ministern har själv ett förflutet inom Coop efter att ha arbetat på ett KF-lager i tonåren och sedan på en Konsumbutik.

– Mitt första fackförbund var Handels, säger hon.

Otrygga jobb på agendan

Mycket har hänt sedan dess och i dag ville Handels prata om handelns otrygga anställningar med ministern.

Coop Daglivs lyfts fram som ett gott exempel, eftersom arbetsgivaren efter fackliga förhandlingar drog tillbaka ett förslag om att hyvla de anställdas arbetstid 2017.

Under arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks besök berättade fackklubben om utmaningarna för de butiksanställda.

Det fick fackklubben tillfälle att berätta om. Eva Nordmark anser att exemplet visar på kraften i lokal facklig organisering.

– Utan det här gänget hade det inte blivit så bra. Deras engagemang har varit avgörande. Jag är jätteimponerad, säger Eva Nordmark.

Fackklubben: ”Stoppa hyvling”

Fackklubben framförde ett önskemål om att säkra rätten till de schemalagda timmarna i lagen om anställningsskydd (LAS), så att arbetsgivaren inte ska kunna hyvla dem. Något sådant löfte kunde ministern inte ge.

Många befarar i stället att LAS kommer att försämras för arbetstagarna. Regeringen har tillsatt en utredning för att modernisera lagen om anställningsskydd. Utredarna har bland annat fått i uppdrag att föreslå fler undantag från LAS.

– Samtidigt är det viktigt att det för varje steg som arbetsgivarna får ökad flexibilitet, också måste till ökad trygghet för arbetstagarna, säger Eva Nordmark.