Vilka frågor är viktigast för dig just nu?

– Det är tydligt att handelsanställda är krisens hjältar som har stått och fortfarande står i frontlinjen under coronapandemin. Men det är en tudelad handel. Vissa får jobba mer än någonsin medan många andra är oroliga för om de får behålla jobbet.

– Coronakrisen har aktualiserat effekten av otrygga jobb. Det är en stor grupp människor som inte syns i varselstatistiken – de visstidsanställda som förlorade sina timmar när telefonen slutade ringa. Det visar hur omodern arbetsmarknaden är. Jag hoppas att vi kan fortsätta att förhandla med arbetsgivarna för att få bort de otrygga jobben. 

Du tar nu över tillfälligt, men vill du bli permanent ordförande?

– Det här är så nytt för mig så jag väljer att inte svara på det just nu. Nu ska valberedningens arbete påbörjas och så ska den demokratiska processen ha sin gång. Först och främst ska förbundsrådet hitta en lösning fram till kongressen 2021. 

Vem är du?

– Jag är Linda från Domus i Gustavsberg. Jag började där på ett vikariat och fick sedan en tillsvidareanställning. Det var en rolig tid och en tillåtande arbetsplats där alla medarbetare fick komma med idéer. I princip alla var med i facket och jag gick också med.

– Det var först när jag började gå på fackliga utbildningar som intresset väcktes på riktigt. Jag var aktiv i ungdomsverksamheten och 1999 fick jag jobb som ombudsman på Handels. Sedan 2014 är jag invald i förbundets verkställande utskott.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag gillar att resa och upptäcka nya platser, men det funkar ju inte så bra nu. Men jag har en lagom stor trädgård vid mitt radhus som jag gärna påtar i. Samtidigt som jag lyssnar på en ljudbok. 

Så väljs ny ordförande för Handels

Förbundsrådet väljer en efterträdare för Susanna Gideonsson fram till kongressen 2021. Rådet består bland annat av av ordförandena i Handels alla lokala avdelningar. 

Förbundets valberedning kommer att sammanträda och ta fram ett förslag till förbundsrådet.

Rådet kallas till ett extra möte tidig höst för att välja en ny ordförande och därmed ett nytt Verkställande utskott (VU) med tre ledamöter. VU består av ordföranden, förste och andre vice ordföranden och beslutar löpande om viktiga frågor i förbundet. 

Perioden mellan Susanna Gideonssons avgång och Förbundsrådets extramöte tjänstgör nuvarande viceordföranden Linda Palmetzhofer som tillförordnad ordförande.