Enligt Handels har studieförbundet ABF i fler än tio fall struntat i att förhandla med det lokala facket om anställningar och organisations­förändringar. Handels har påtalat bristerna och i förhandling krävt skadestånd på 250 000 kronor för brott mot medbestämmande­lagen (mbl).

– Jämfört med andra arbetsgivare har ABF en egen syn på hur man tillämpar mbl. Det är märkligt med tanke på att ABF tillhör arbetarrörelsen och håller fackliga utbildningar, säger Tobias Sundman, ombudsman på Handels i Luleå.

Hindrade ombud i uppdraget

Handels anklagar också ABF för att ha hindrat ett fackombud i hans uppdrag. Detta betraktar facket som föreningsrätts­kränkning och brott mot förtroende­manna­lagen. För det kräver Handels ytterligare 250 000 kronor i skadestånd.

Arbetsgivaren ABF nekar till att ha gjort fel. De lokala förhandlingarna har i båda fallen avslutats i oenighet. 

Nästa steg blir centrala förhandlingar, som väntas genomföras under september.

Arbetsgivarsidan vill i dag inte uttala sig. Chefen för ABF Norr, Eva Rödge avböjer, och styrelse­ordföranden Christian Lindgren skriver i sms till Handelsnytt att han anser det både oetiskt och omöjligt att kommentera ärendet innan förhandlings­processen är avslutad.

Chefen tvingades avgå

Det är inte första gången förtroendet brister mellan anställda och ledning i ABF Norr. Hösten 2019 tvingades den dåvarande högsta chefen att avgå efter anklagelser om trakasserier mot flera anställda. Sedan dess har en ny chef rekryterats och situationen förbättrats, enligt facket.

– Arbetsmiljömässigt är det rätt okej. Nu hoppas jag att vi också kan hitta en samsyn när det gäller de anställdas fackliga rättigheter, säger Tobias Sundman.

Så säger lagen

Förtroendemannalagen (FML) 3 §:
En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag.

Medbestämmandelagen (mbl) 8 §:
Föreningsrätten skall lämnas okränkt.

Föreningsrätt innebär att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att tillhöra en organisation (i anställdas fall facket), att utnyttja medlemskapet och verka för organisationen.

Kränkning av föreningsrätten är till exempel att en arbetsgivare försöker hindra anställda att utnyttja sin föreningsrätt. 

Mbl 11 §  
Innan man beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med facket.

Sveriges största studieförbund

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) är Sveriges största studieförbund, grundat 1912 av Socialdemokraterna, LO och konsumentkooperationen.

ABF erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i alla Sveriges kommuner. Under coronapandemin genomförs en stor del av verksamheten digitalt.

Avdelningen ABF Norr har kontor i samtliga 14 kommuner i Norrbottens län samt avdelningskontor i Luleå.