I vissa butiker bär anställda munskydd. I andra inte. Att det ser olika ut blir tydligt vid ett kort besök i köpcentret Mall of Scandinavia i Stockholm.

I Legobutiken möter personalen kunder med skydd för ansiktet medan de som serverar restauranggäster på O’Learys någon våning under jobbar utan. 

Debatten rasar

Samtidigt rasar debatten om munskydd i Sverige. Har Folkhälsomyndigheten rätt som varit skeptisk? Eller borde munskydd ha varit ett krav för länge sedan, som i många andra länder? 

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Vi tycker att arbetsgivaren ska tillhandahålla munskydd för all personal som vill använda det.

Krister Colde

Krister Colde som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Handels bekräftar bilden av att arbetsgivare väljer olika vägar i just frågan om munskydd.

Och som fackförbund har Handels också en annan position än sin motpart, arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. 

– Vi tycker att arbetsgivaren ska tillhandahålla munskydd för all personal som vill använda det. Alla tycker inte att det känns bekvämt att ha. Och det kanske bara skyddar marginellt. Men vi menar att det ändå är en trygghetsfråga, att man känner sig trygg i sitt arbete, säger han. 

Samtidigt konstaterar han att det är oklart hur mycket det skyddar, både för den som använder munskydd och för personerna runtikring.

Bör kunna erbjuda munskydd

Ändå står det att arbetsgivaren bör erbjuda munskydd till personal, på den lista som Handels skickat ut till sina regionala skyddsombud i landet. Samma krav finns om skyddshandskar.

– En del arbetsgivare erbjuder anställda munskydd. Många erbjuder ingenting. Vi har exempel på där man inte gjort någonting, inte ens information om att hålla avstånd i butiken. 

Svensk Handel har enligt organisationens pressansvariga fått ett par frågor från medlemmar om munskydd.

”Svensk Handel följer myndigheternas rekommendationer i frågan. Vi informerar företagen om myndigheternas råd och därefter är det upp till varje företag att göra sin egen bedömning”, svarar Svensk Handel.

Anna Nordin, förhandlingschef på Svensk Handel, poängterar att de som organisation har en tät dialog med Folkhälsomyndigheten för att följa utvecklingen.

– De har ännu inte rekommenderat något som kan uppfattas som att man bör ha munskydd om man är butiksanställd.

Ger råd om åtgärder

Hon säger att Svensk Handel jobbar tillsammans med medlemsföretagen och ger råd om vilka åtgärder som behövs i butik för att kunder eller anställda inte ska bli smittade. Och att arbetsgivare ska göra riskbedömningar på arbetsplatserna när det gäller smittorisk.

– Det är viktigt att det görs och i såna analyser kan man komma fram till att det behövs munskydd.

Arbetsmiljöverket har ingen rekommendation om munskydd i butiker.

Myndigheten skriver att ”arbetsgivaren ska alltid göra en lokal riskbedömning tillsammans med skyddsombud och vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att någon blir sjuk, skadas och i värsta fall dör på grund av sitt arbete.”

Krister Colde påHandels väntar nu på ett eventuellt besked från myndigheterna om munskydd i kollektivtrafiken.

Kommer kräva munskydd då

Om det blir en sådan rekommendation kommer Handels med ett eget krav, säger han. 

– Då kommer vi att kräva att allmänheten ska ha munskydd innan de beträder en butik. Sedan om det är arbetsgivaren som ska stå för det eller om det är individens ansvar kopplat till böter, det återstår att se. 

I kollektivtrafiken har det framför allt varit fokus på rusningstrafik. I butik kan man absolut inte säga att det skulle vara motsvarande problem

Anna Nordin

Svensk Handels Anna Nordin tycker inte att man dra likhetstecken mellan kollektivtrafik och butiker.

– I kollektivtrafiken har det framför allt varit fokus på rusningstrafik. I butik kan man absolut inte säga att det skulle vara motsvarande problem. Vi har om något det motsatta problemet – att det är för få kunder. Även om det så klart förekommer stor genomströmning på sina håll. 

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.