Med anledning av den artikel som publicerades i Handelsnytt under rubriken ”ABF kränkte fackombud och struntade i att förhandla” vill ett flertal medarbetare i ABF Norrs 14 kommuner markera att de inte står bakom de nuvarande fackliga tvisterna mot arbetsgivaren. Tvistefrågor som aldrig tagits med den breda personalgruppen för att på så sätt få mandat att driva dessa. Istället har vi informerats via artiklar i lokaltidningen och nu Handelsnytt.

De fackliga frågorna som drivs har alltså inte stämts av med hela personalgruppen. De flesta känner sig tvärtom ovetande om det som beskrivs/drivs och delar inte alls den syn som målas upp mot arbetsgivaren och vad värre är – facket för inte medlemmarnas talan men refererar till oss och vårt eventuella mående.

Utan att gå in på sakfrågor så vill vi informera om att medlemmarna i ABF Norrs vilande fackklubb nu kommer att starta upp fackklubben igen, i avsikt att få en större insyn i det fackliga arbetet och också säkerställa att de fackliga frågor som framåt kommer att drivas är initierade av och förs för medlemmarna.

Delar av personalen i ABF Norr och medlemmar i Handels.