Vi på Handels avdelning 33 Luleå tycker det är väldigt olyckligt att medlemmar på ABF känner att frågor drivs utan deras vetskap. Så är inte fallet, de tvister som beskrivs i ärendet rör MBL, det vill säga då arbetsgivaren ska påkalla förhandling inför till exempel en organisationsförändring. Där har arbetsgivarens ansvar brustit. 

Maria Andersson Nordström, försteombudsman på Handels i Luleå.

Individärenden tar vi alltid med berörda. Det är också viktigt att känna till att vi har berömt ABF Norr för deras pågående arbete med att skapa en bra arbetsmiljö för samtliga anställda och arbetet med att ta fram en ny långsiktig arbetsmiljöpolicy, ett arbete som vi gör tillsammans med en bra dialog.

Maria Andersson Nordström
Handels avd 33 Luleå