Coronviruset slog hårt – men olika – mot handeln. För att minska risken för uppsägningar men också för att hantera kraftigt ökad arbetsbelastning tog Handels och Svensk Handel fram tillfälliga riktlinjer som inte behövde förhandlas med facket lokalt. 

Riktlinjerna har nu slutat att gälla. Men det finns undantag: är fack och arbetsgivare överens om att corona-relaterade problem fortfarande finns på arbetsplatsen kan riktlinjerna användas. Ett fortsatt användande måste alltså först förhandlas med det lokala facket. Facket kan då till exempel förhandla fram ersättning för att riktlinjerna ska kunna användas.

Per Bardh.


– Vi ansåg inte att det fanns fog för att ha kvar en central överenskommelse. Men på det lokala planet kan det fortfarande behövas. Då ska facket lokalt och arbetsgivare ha en gemensam bedömning för vad som är bra för de anställda och för företaget, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Lokala överenskommelser kan dock gälla som längst till och med sista oktober 2020.

Detta gäller fortfarande

Handels och Svensk Handels regler kring personalutlåning gäller fortfarande. Möjligheten att korttidspermittera gäller året ut, och enligt de regler som regeringen beslutat om.